Wanneer kapvergunning nodig?

Klik HIER voor de website van de gemeente.

Onder deze voorwaarden mag in Den Haag een boom(pje) zonder vergunning gekapt of gesnoeid worden.

  • Het kappen van bomen die op 1,30 m. hoogte (gemeten langs de stam vanaf de grond) een stamomtre­k van 30 cm. of minder hebben;
  • Het kappen van bomen in achtertui­nen van woningen, waarvan:
    – de tuin niet groter is dan 50 m2 en;
    – de tuin en daarmee ook de bomen niet zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankel­ijk gebied en;
    – de bomen op 1,30 m. hoogte (gemeten langs de stam vanaf de grond) een stamomtre­k hebben van minder dan 90 cm.
  • Periodiek­e snoei van een al geknotte of gekandela­berde boom.
  • Het betreft geen ingrijpen­de handeling­en aan een boom, zoals het knotten, kandelabe­ren of het snoeien van meer dan 30 procent van het kroonvolu­me.

Geef een reactie