Landelijke Bomenstichting frustreert nationale samenwerking

bomenstichting-landelijk

Al enige tijd wordt vanaf verschillende kanten de druk op de landelijke Bomenstichting (BS) opgevoerd om meer ruchtbaarheid te geven aan de massale bomenkap die de laatste tijd in heel Nederland plaatsvindt. Een uitgelezen taak voor deze organisatie zou je zeggen… Maar helaas, geen enkel geluid van deze club.

Een aantal jaar geleden hebben verschillende lokale Bomenstichtingen (waaronder de Bomenstichting Den Haag) zich noodgedwongen moeten afsplitsen van de BS omdat samenwerking op verschillende fronten ernstig te kort schoot. Deze lokale stichtingen zijn nu allemaal zelfstandig. Niet bevorderlijk (destructief zelf) voor de samenwerking.

Op lokaal niveau wordt het protest tegen onnodige massale bomenkap door heel het land steeds groter en de roep om een landelijk aanpak steeds luider maar dit proces wordt dus gefrustreerd door de landelijk Bomenstichting omdat zij geen enkele actie onderneemt.

De Bomenstichting Achterhoek heeft een ultieme poging gedaan om de BS aan te sporen tot acties die zij aan hun naam verplicht zijn. Zij hebben hun ernstige zorgen geuit over de vele kap-acties m.b.t. grote aantallen bomen die in toenemende mate in ons land plaatsvinden.
Zij verzocht de BS, tevens namens velen van ons, de mogelijkheden te willen exploreren van een Federatie van Bomenorganisaties, dan wel een Verenigingsvorm, teneinde Samen Sterker te kunnen opereren onder deze “paraplu”. Vooral ook vroeg zij de BS het maatschappelijk debat te willen initiëren teneinde hiermee ook de aandacht voor de gevolgen van deze massale bomenkap te vergroten.
Hieronder de reactie van de Landelijke Bomenstichting. Uiterst teleurstellend…

20161031-brief-aan-bs-achterhoek-2

 

 

 

Geef een reactie