Categorieƫn
Berichten

198 bomen Boekweitkamp weg om natuur en ecologische waarden te versterken?

Er is weer een kapaanvraag gedaan voor een groot aantal bomen ten zuiden van de Boekweitkamp. Dit keer voor 117 bomen. Er was al een kapvergunning aangevraagd voor 81 bomen dus dat zijn samen 198 bomen. Uit de de omgevingsvergunningen is zoals gewoonlijk niet te achterhalen wat de exacte locatie of reden is.

Wij probeerden maar weer eens om meer informatie te achterhalen via de ouderwetse telefoon… maar helaas. Na 5 keer door verbonden te zijn kregen we te horen dat er nog 20 wachtenden voor ons waren. Er is dus niet veranderd. Daar hadden we geen zin in dus toch maar zoeken op internet.

En dit is eigenlijk het enige dat wij vonden: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0518.WP0007GBoekweitkp-50VA/t_NL.IMRO.0518.WP0007GBoekweitkp-50VA.html

Ergens in de krochten van het internet vonden wij een bestemmingsplan:

“In het bestemmingsplan Mariahoeve is voor de Schenklocatie/ NAM-locatie ten zuiden van de Boekweitkamp een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Dit initiatief maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Schenkzone die in januari 2010 is vastgesteld door het college. Uitgangspunt voor deze locatie is de realisatie van circa 145 woningen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de volgende beleidsuitgangspunten:

  • versterking van de natuur en ecologische waarden van de Schenk;
  • nieuwbouw van woningen die passen binnen de natuurlijke omgeving van de zone, duurzaamheid en aan wensen en eisen van deze tijd voldoen;
  • stedelijke groene hoofdstructuur duurzaam in stand houden en groene omgeving respecteren en beschermen;
  • voldoen aan Handreiking watertoets.”

Ahaa wat lezen wij daar als eersteĀ beleidsuitgangspunt ???

Versterking van de natuur en ecologische waarden !!!

Okay, het is weer helemaal duidelijk. Er worden 198 bomen gekapt om de natuur en ecologische waarden te versterken. Volgen jullie het nog?

Den Haag wordt echt groener dan de groenste. Echt waar!

3 reacties op “198 bomen Boekweitkamp weg om natuur en ecologische waarden te versterken?”

In het bestemmingsplan staat niet dat men ‘rekening moet houden met,’ er staat dat bij deze mogelijkheid tot binnenplanse wijziging door Ben W de volgende regels IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN:
a. het totaal aantal woningen op de locaties met deze gebiedsaanduiding mag niet meer bedragen dan 145; ….

i. de natuur en de ecologische waarden van de Schenk dienen te worden versterkt;
j. de stedelijke groene hoofdstructuur dient duurzaam in stand te worden gehouden en de groene omgeving dient gerespecteerd en beschermd te worden.

Overigens maakt het terrein van de brandweerkazerne volledig deel uit van de stedelijke ecologische verbindingszone en blijkt dit onomwonden uit het in de Nota Stedelijke ecologische verbindingszones op p. 44 gepubliceerde kaartje. Dit voor zover de contouren van de stedelijke groene hoofdstructuur onvoldoende zouden vaststaan om er als belanghebbendenorganisatie een beroep op te kunnen doen… Verder is dit stukje jarenlang volledig aan zijn lot overgelaten, niet onderhouden en stevig bemaaid en is er geen cent in gestoken. Kennelijk had men toch andere plannen…

Waar moet ik nou in godsnaam nog op stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen? De HSP heeft het alleen nog over meer fietsen,auto uitbannen,over groenbehoud hoor je ze helaas nauwelijks meer.D66 heb ik nooit op stadsgroen beschermende maatregelen kunnen betrappen,Pvda zijn begonnen met het slopen van ons groen in de vorige gemeenteraad en over de VVD [Revis] hoef ik waarschijnlijk niets te zeggen.Ik word hier zo verdrietig van!

In ieder geval geen VVD, D66 of PvdA stemmen inderdaad. GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn natuurlijk voor groen en erg tegen auto’s. Groep de Mos profileert zich op groengebied en wil de auto’s met rust laten maar stemt helaas niet altijd groen in de raad. De SP is groen en redelijk autovriendelijk maar die laten wel heel weinig van zich horen. De HSP heeft over het algemeen best groen gestemd maar wat je zegt is helemaal waar.

Er staat een tabel op de website van de Haagse Bomenstichting waarop je kan zien wat de partijen gestemd hebben afgelopen jaren op groengebied.
http://www.bomenstichtingdenhaag.nl/wp-content/uploads/2017/09/Stemmingen-gemeenteraad-versie-29-09-2017.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *