Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

Foto: Bomenstichting Achterhoek

Ingezonden brief ontbossing Nederland:

door:

Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl, Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl, Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl,  Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders, Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert, Toine van bergen, voorzitter DPS

Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

De komende jaren zal in veel natuurgebieden grote hoeveelheden bos worden gekapt. Beheerorganisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn massaal prachtige oude bossen aan het vernietigen om cultuurlandschappen te creëren. Enkele voorbeelden: project Heiderijk bij Nijmegen, Overasseltse en Hatertse Vennen bij Nijmegen, Kapse- en Veldersebos in Gelderland, Maasduinen in Limburg, de Veluwe (o.a. Landgoed De Haere als verbinding Cyriasische Veld en Beekhuizerzand), Dwingelderveld in Drenthe, Strubben/Kniphorstbos in Drenthe, Herperduinen bij Oss, Schaffelaarse Bos bij Barneveld, Baarnsche Bos, Veense Kreek in Zeeland, Wageningse berg, Rozendaalse Bos, Sallandse heuvelrug, Ulverhoutse Voorbos bij Breda, Leenderbos bij Eindhoven en Nationaal Park Drents Friese Wold. En het lijstje is nog lang niet compleet, er zijn nog veel meer gebieden waar massale bomenkap is gepland.

Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België. De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de afname van het tropische regenwoud. Over de ontbossing in het buitenland hebben we het hoogste woord, vanwege de afname van Co2 opname. Voor het Nederlandse bos geldt het Co2 argument
blijkbaar niet.

De bedreiging van onze bossen komt deze keer niet van de zure regen. De verantwoordelijken voor deze plannen zijn enkele natuurbeheerorganisaties, als Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten (NM) en de overheid. Zij zijn eenzijdig gericht op het creëren van cultuurlandschappen, als stuifduinen en heidevelden, ten koste van bos en natuurlijke ontwikkeling.

Paradepaardjes en drogredenen

Grote stukken bos moeten wijken voor heidegebied en/of stuifzandgebieden. Deze landschappen komen hier echter van nature niet duurzaam voor. Ze zijn ontstaan door massale kap en overbegrazing. De natuur laat hier geen spaan van heel. Ze verbossen snel. Heidevelden en zandverstuivingen zijn landschappen die stilstaan, waar de beweging, de natuurlijke ontwikkeling, is uitgehaald.

Om het creëren van cultuurlandschappen te rechtvaardigen wordt vaak een willekeurig ijkmoment gekozen waarnaar de initiatiefnemer terug wil: “In 1850 was hier heide”. Dit heeft echter niets te maken met natuur en natuurlijke ontwikkeling. Daarnaast is biodiversiteit het grote toverwoord . Dit streven naar biodiversiteit is gericht op enkele soorten die (mede) afhankelijk zijn van deze landschappen die hier van nature niet voorkomen, maar
elders in Europa, in hun eigen habitat, vaak veelvuldig voorkomen. O.a. de zadelsprinkhaan, moet op verschillende plaatsen de bomenkap rechtvaardigen. Deze sprinkhaan, met zijn leefgebied rond de Middellandse Zee, heeft hier echter van nature geen leefgebied.

Deze dieren hier beschermen is ecologisch niet uit te leggen en peperduur. Bovendien gaan bestaande soorten juist weer verloren, zoals soorten paddenstoelen die juist naaldbomen nodig hebben, de zwarte specht of reeën die er minder schuilplaatsen vinden. Slechts een kleine groep ecologen en biologen bepaalt dit natuurbeleid en geknutsel met natuur. Ons eigen bos heeft echter een veel grotere biodiversiteit dan de te creëren landschappen. Bomenkap lijkt een doel op zich geworden. Naaldbomen worden als ‘exoten’ bestempeld en ‘dus’ mogen ze worden gekapt. Het kunstmatig gemaakte landschap moet in stand worden gehouden, juist, door exotische dieren.

Elders worden “exoten” juist beschermd omdat ze dreigen te verdwijnen. Voor onze natuurbeheerders lijkt de natuur zelf het nooit goed te doen. Alsof de natuur niet voor zichzelf kan zorgen. Zij willen hoe dan ook ingrijpen, bepalen wat natuur is, hoe de natuur er uit moet zien.

Waarom?

Of zijn de eigenlijke redenen: de eigen organisatie draaiende houden? Hebben economische belangen de overhand gekregen boven natuurbelangen? Het omvormen van bos naar heide levert immers veel werkverschaffing voor de natuurbeheerders op. Dit wordt bekostigd door de vaak maximale subsidies die voor deze projecten te krijgen zijn. Ook de onvermijdelijke instandhouding van de cultuurlandschappen vraagt weer veel (financiële) inspanning. Het lijkt er op dat de wijze van subsidiering nu bepaalt dat natuurlijke landschappen worden omgevormd naar cultuurlandschappen, landschappen die hier zonder ingrijpen van de mens niet kunnen bestaan. Ook moet SBB steeds meer commerciële activiteiten verrichten sinds de verzelfstandiging in 1998.

Maatschappelijk draagvlak ontbreekt

In veel van de genoemde gebieden zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen. Uit de meeste enquêtes die zijn gehouden blijkt dat steeds maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor dergelijke kaalslag. Toch worden de plannen doorgedrukt en word je als groep niet serieus genomen. De plannen roepen dan ook steeds meer woede op onder de omwonenden.

Als politici en natuurbeheerorganisaties geen inhoudelijke argumenten meer hebben dan komen argumenten als “Het is opgelegd beleid, wij moeten dit uitvoeren” of “maar het wordt echt mooi”. Daar moet je het als omwonenden dan maar mee doen. Schijndemocratie

Als bewonersgroep of actiegroep heb je nauwelijks inspraak. Veelal zijn de plannen al lang voorbereid en is de besluitvorming al rond voordat de omwonenden beseffen dat er iets gaat gebeuren met hun omgeving. Informatie wordt pas gegeven als de eerste machines aan hun vernielende werk beginnen. Je mag dan nog een bezwaarschrift indienen maar op geen enkel argument wordt inhoudelijk ingegaan. Alles wordt afgedaan met ‘het voldoet aan de normen’.

Zeer wonderlijk bij dit soort projecten, is dat er geen meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Waar geen draagvlak is, wordt die gecreëerd. Inhoudelijk kritiek wordt genegeerd. Als zoethoudertje krijg je een plekje in een klankbordgroep aangeboden. De besluitvorming is afgerond maar je mag wel meepraten over welke boom weg moet en welke (misschien) mag blijven staan. De voorwaarde om in een dergelijke klankbordgroep te komen is zeer discutabel: Je mag deelnemen, maar dan moet je je wel conformeren aan het project.

Waar willen we met de Nederlandse natuur naartoe?

Deze vraag moet opnieuw worden gesteld en hier moet een brede maatschappelijke discussie over worden gevoerd. En om die vraag te beantwoorden is het goed een pas op de plaats te maken. Nu bepalen een paar ecologen en biologen dat bepaalde diersoorten beschermd moeten worden en dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moet wijken. Andere diersoorten komen dan weer in het gedrang en daar hoor je de natuurorganisaties niet over. Bekijk of de natuurdoelen die jaren geleden zijn bepaald nog wel de natuurdoelen zijn om nu na te
streven.

Maak geen zogenaamde nieuwe natuur ten kosten van bestaande natuur. Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet stoppen. Bij sommige ecologen en biologen begint dit besef gelukkig ook door te dringen!
Landschapsbeheerders, word weer natuurbeheerder! Heb vertrouwen in de natuur!
Ondertekend door:

• Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en
Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl
• Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl
• Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl
• Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders
• Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert
• Toine van bergen, voorzitter DPS

Ingezonden brief ontbossing Nederland in PDF

84 gedachten over “Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

 1. Een hoog antivaxxers gehalte. Natuur, voor zover daar sprake van is in Nederland, kent een cyclus. Nu zijn het voornamelijk productiebossen met geimporteerde soorten. Langzaam maar zeker herstelt men de varieteit die ons land ooit eigen was. Goede zaak. Als wij echt meer willen zal landbouw grond teruggegeven dienen te worden.
  Martin Stevens legt keurig eea uit, maar toch antivaxxers reacties. Zal ik ook wel krijgen vrees ik.

  1. Vaccinatie? Daar heeft nog nooit iemand met een woord over gerept hier. Geen dingen door elkaar halen aub.

   Als je niets doet ontstaat er meestal bos. Zo gaat dat in de natuur. Dus zeggen dat er in Nederland geen natuur bestaat is al onzin. Nederland kent ook natuurlijke bossen. Die worden gekapt om plaats te maken voor stuifduinen of heidevelden. Dat is niet zoals het oorspronkelijk was. Om te schermen met hoe het ooit was in Nederland is onzin. Het grootste deel van Nederland was vroeger namelijk zee of moeras, de rest was voornamelijk bos. Waar u het over heeft zijn door de mens gecultiveerde landschappen uit de vorige eeuwen zoals heidevelden die kaal gevreten werden door schapen. Dat heeft niets met oorsprong te maken, dat noem je nostalgie. Landbouwgrond teruggeven aan de natuur is een goed idee maar dan moeten ze het natuurlijk niet onder water zetten zoals ze nu doen maar gewoon vol laten groeien met bos.

   1. We zijn massaal bezig met het ontbossen van moeder Aarde, maar men realiseert zich niet dat we hierdoor opwarming, verdroging, aardverschuivingen etc. en een zuurstofarme Wereld gaan creëren. Deze dingen hebben we geleerd op school, dat dit kan gebeuren als we verkeerd omgaan met Moeder Aarde.
    Hoezo we moeten goede zorgen voor onze kinderen en kleinkinderen!!! Walgelijk.

 2. Dit is weer een zorgelijke ontwikkeling en ik kan maar niet begrijpen dat onze overheid zo makkelijk in zee gaat met ecologen en biologen die onlangs wel bewezen hebben meer kapot te maken dan iets goeds te doen in natuur ontwikkeling. Dit hebben we wel kunnen zien met alle ellende rond de Oostvaardersplassen. Ze blijven maar steeds het wiel weer uit te willen vinden. Het zou een goeie zaak zijn als hun leden zouden opstappen uit protest zodat hun financien niet meer toereikend zijn om natuur te slopen. Deze gekte moet stoppen. Prachtig bos laten verdwijnen voor heideveldjes en zandverstuivingen is natuurlijk krankzinnig. Zodra zoiets is gerealiseerd komen er weer nieuwlichterij die dan weer ineens willen dat daar bos gaat groeien. Prutsers zijn het die een half toegeroepen moeten worden.

 3. Sex…

  Ik woon in Parkstad, Heerlen. Er worden hier veel oude bomen gekapt omdat de wortels de stoeptegels om hoog drukken; te duur om te onderhouden dus weg ermee. …behalve in de wijk Welten, waar bewoners zelf een onderhoudsplan opgezet hebben en bekostigen. Dit terzijde..

  De laatste jaren worden er echter ook in veel natuurgebieden gekapt. Vanwege de “uitheemsheid”, ziekte van de bomen of gewoon om de grondflora meer kans te geven. Feit blijft dat ik nu, tijdens de wandeling, een drukke weg vol met auto’s zie, waar dat eerder werd afgeschermd door een stukje onbeheerd, wild groeiend bos… waar praktisch niemand kwam, maar waar wel genoeg dieren zich konden terug trekken.

  Op een andere plek word een heel stuk bos, (en dit is wel een heel oud stukje bos) voor 90% weg gekapt. De stammen ed. werden door een vijver getrokken waar sinds mijn opa’s jeugd al verscheidene soorten kikkers, padden en salamanders hun sexrituelen hielden. Broedplaats voor eenden en ook stekelbaasjes.
  En dat midden in het sexseizoen.!!!Afgelopen jaar dus nergens in de omgeving nog kwakers te bewonderen…
  De hele vijver is vern..kt!

  En dan beweren dat mensen van natuurbeheer weten wat ze doen.

  Zucht….

 4. Hier op landgoed Midden Heuven, het stuk v.d. Veluwe bij Rheden, is deze maand ook Kaalslag gepleegd. Geen zieke bomen, gezonde bomen. Misschien ook wat zieke bomen, maar toch voor het overgrote deel gezonde bomen. Geen bomen die elkaar in de weg stonden bij groei, misschien een paar, maar voornamelijk gewoon alles maar meteen weggehaald zodat er niets maar dan ook niets meer over is wat de groei van wat dan ook zou kunnen belemmeren. Gewoon volledige kaalslag. Dat je met je ogen staat te knipperen om de lelijke snelweg van modder, met gapende leegtes en bandensporen van de machines die hiervoor gebruikt zijn, die is achtergelaten met het idee het landschap van vroeger terug te brengen. Nou, mooi hoor. Ik denk dat de oude meneer die niet zo ver meer kan lopen, die hier aan het begin van de Heide elke dag met z’n hond komt wandelen onder de bomen, die er tot nu toe stonden, er ook erg blij mee is. Kan hij vanuit de modderige leegte ten minste nog kijken naar de bomen in de verte. Voor zolang die er nog staan… Wanneer ik ga wandelen moet ik eerst door dit slagveld lopen wat ruikt naar het bloed van bomen. Liefst knijp ik mijn ogen dicht tot ik bij het stuk ben waar de mannen met zagen niet zijn geweest. Daar kan ik weer rustig ademhalen.
  Wat mij betreft zijn er geen argumenten goed genoeg om wat hier gebeurd is te rechtvaardigen. Werkgelegenheid misschien, maar zelfs dat kan toch anders opgelost worden b.v d.m.v. aanplanting. Om het kappen van een aantal zieke bomen of het lichtjes uitdunnen van plekken waar bomen elkaar in de weg staan hoor je mij niet huilen. Hierom wel. De prioriteiten moeten nodig worden bijgesteld bij staatsbosbeheer. Het is duidelijk dat dit niet in ons aller belang is. Als er aan een ding te kort is in Nederland is het wel bos en bomen. Zo snel als nu oude bomen wordt gekapt kan er toch ook niet voldoende bijgroeien in zo’n korte tijd. Het stemt me verdrietig en ik bid om wijsheid in de harten van hen die hier de leiding over hebben.

 5. Staatsbosbeheer is ooit opgericht om bos aan te planten eind 19e eeuw. Nederland was toen vrijwel kaal. Boeren en andere grondeigenaren weigerden nog bos aan te planten omdat dat niet snel geld opbracht. De overheid voorzag een hottekort op verschillende vlakken en het doembeeld al het hout te moeten importeren.
  Dus werd SBB opgericht om de “woeste gronden” (nu noemen we dat natuur) die niet omgevormd konden worden tot landbouwgrond, om te zetten in snelgroeiend productiebos. Dat is vrij lastig op de arme gronden, maar het waren echte bosbouwers en het lukte ze. Vooral met soorten uit het buitenland die meer opbrachten dan de inheemse soorten. Amerikaanse eik, populieren klonen, fijnspar, Japanse larix, zilverspar, douglas zwarte dennen ook in de ondersoorten Corsicaanse den en zeeden. Even later werd NM opgericht om te voorkomen dat nog meer woeste gronden opgeofferd zouden worden door projectontwikkelaars, boeren en overheid. Ze kochten of kregen natuurgebieden en vooral oude landgoederen en jachtgebieden. Vrijwel allemaal in stand gehouden door verhuur van jacht-, vis- en rietrechten en….houtopbrengst. Heide en venen werden door beide organisaties toen ook beplant om het beheer te financieren. Door de groeiende bevolking was er enorm veel behoefte aan bouwhout, meubelhout, brandhout, hout voor het stutten van mijnen, papierhout, klompenhout…. In WOII is weer een zeer groot deel van nederlands bos gekapt door de bezetter en de bevolking. Daarna zijn die kaalgekapte bossen weer ingeplant met zaaigoed uit de USA (Marshallhulp) dus weer productiebossen. In de jaren ’80 kreeg je een golf inzicht in het natuurbeheer. We waren al onze mooie stukjes half natuurlijk landschap aan het kwijtraken. Het begrip natuurontwikkeling begon te landen. Productiebossen moesten omgevormd worden tot natuurlijk bos met verschillende inheemse boom- en struiksoorten en heides, vennen en venen werde weer hersteld…althans gepoogd dat te doen. Met verbluffende resultaten. Honderden bijzonder zeldzame plante kwamen opeens weer terug, bijvoorbeeld zonnedauw en klokjesgentiaan. In de hodnderden soorten zitten juist veel insecten en ook vogels. Die “natuurontwikkeling” zet zich op de dag van vandaag door.
  Veel mensen zien dit nu als “drogredenen”. Nou, zo “drog” of bedrog is dat niet. Juist in de tijd dat de mensen heel veel kleinschalig prutste in en leefde van de natuur, ja, cultuurlandschap, was er de hoogste biodiversiteit. De natuur reageert altijd op gepruts. Met kansen voor andere soorten. Of dat nu stormen rivieroverstromingen, zandverstuivingen of bosbranden zijn of menselijk ingrijpen, de natuur begint weer opnieuw met heel veel soorten om te eindigen in een vrij soortenarm en saai eindstadium bos.
  Als je dus van soortenarm, saai en donker bos houdt dan moet je vooral tegen houtgebruik zijn. Ja, een natuurlijk bos is prachtig, maar na eeuwenlang maximaal gebruik van bos in Europa zullen we pas over 500 jaar weer enigszins natuurlijk bos kunnen verwachten als de mens daar voor 90% vanaf blijft. Zie je het gebeuren?

  En ja, de natuurbeschermingsorganisaties zijn blijkbaar heel slecht in het communiceren. En ja, de schreeuwers in ons land die vooral met hun onderbuik denken hebben alle gelijk en als ze dat niet krijgen zullen ze wel even… dat zagen we bij de OVP. Onder doodsbedreiging worden er nu honderden dieren doodgeschoten. Mooi resultaat! En het zal niet lang duren of er trekken massa’s mensen de bossen in om de houtkap tegen te houden. Allemaal ten strijde om de biodiversiteit de nekslag te geven door bos te eisen. Weg met de bijen, de vlinders, de vogels, op naar de saaiheid van dichte bossen met, als lichtpuntje, heel veel nieuwe paddenstoelensoorten. en houtkevers, en spechten. Dat wel….

  1. Voor het gemak vergeet u te vermelden dat Staatsbosbeheer verzelfstandigd is sinds 1 januari 1998 en sindsdien haar eigen broek zo veel mogelijk zelf op moet houden. De energie transitie zorgt voor een enorme honger naar houtige biomassa. Er worden miljarden euro’s aan subsidies verleend voor het stoken van biomassa. Het is dus helemaal niet toevallig dat nu overal in Nederland op grote schaal kaalkap plaatsvindt. Elke dag krijgen we vanuit het hele land alarmerende berichten met schokkend beeldmateriaal toegezonden. De voormalig directeur van SBB de heer Frits van Beusekom heeft ook alarm geslagen. Dat is niet de eerste de beste zou ik zeggen. Maar natuurlijk heeft hij er ook geen verstand van. Het kappen van Nederlandse bossen loopt gewoon volledig uit de hand. Jammer dat u dat niet wil zien.

  2. Wellicht even kijken met uw eigen ogen naar de ravage. Ik zit al jaren op de veluwe, open stukken genoeg. Maar wat er nu gebeurt is vrij ernstig. Follow the money..

 6. Dit mag niet gebeuren, bomen zijn erg belangrijk, voor mens en dier. Als alles vernietigd wordt dan doe je een aanslag op de natuur . Dit mag en kan niet.

 7. het is al langer zo
  juist de oude bomen staan vaak op particuliere grond, begraafplaatsen
  de overheid kapt bos snel voor the money….
  google maar eens op mamoetboom en grote:

  De oudste (uit 1876) en dikste (omtrek: 8 meter en 20 centimeter) staat op het landgoed Voorstonden in de gemeente Brummen. In een privétuin in Brummen staat er nog één die bijna net zo dik is.

Geef een reactie