Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

Foto: Bomenstichting Achterhoek

Ingezonden brief ontbossing Nederland:

door:

Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl, Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl, Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl,  Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders, Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert, Toine van bergen, voorzitter DPS

Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

De komende jaren zal in veel natuurgebieden grote hoeveelheden bos worden gekapt. Beheerorganisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn massaal prachtige oude bossen aan het vernietigen om cultuurlandschappen te creëren. Enkele voorbeelden: project Heiderijk bij Nijmegen, Overasseltse en Hatertse Vennen bij Nijmegen, Kapse- en Veldersebos in Gelderland, Maasduinen in Limburg, de Veluwe (o.a. Landgoed De Haere als verbinding Cyriasische Veld en Beekhuizerzand), Dwingelderveld in Drenthe, Strubben/Kniphorstbos in Drenthe, Herperduinen bij Oss, Schaffelaarse Bos bij Barneveld, Baarnsche Bos, Veense Kreek in Zeeland, Wageningse berg, Rozendaalse Bos, Sallandse heuvelrug, Ulverhoutse Voorbos bij Breda, Leenderbos bij Eindhoven en Nationaal Park Drents Friese Wold. En het lijstje is nog lang niet compleet, er zijn nog veel meer gebieden waar massale bomenkap is gepland.

Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België. De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de afname van het tropische regenwoud. Over de ontbossing in het buitenland hebben we het hoogste woord, vanwege de afname van Co2 opname. Voor het Nederlandse bos geldt het Co2 argument
blijkbaar niet.

De bedreiging van onze bossen komt deze keer niet van de zure regen. De verantwoordelijken voor deze plannen zijn enkele natuurbeheerorganisaties, als Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten (NM) en de overheid. Zij zijn eenzijdig gericht op het creëren van cultuurlandschappen, als stuifduinen en heidevelden, ten koste van bos en natuurlijke ontwikkeling.

Paradepaardjes en drogredenen

Grote stukken bos moeten wijken voor heidegebied en/of stuifzandgebieden. Deze landschappen komen hier echter van nature niet duurzaam voor. Ze zijn ontstaan door massale kap en overbegrazing. De natuur laat hier geen spaan van heel. Ze verbossen snel. Heidevelden en zandverstuivingen zijn landschappen die stilstaan, waar de beweging, de natuurlijke ontwikkeling, is uitgehaald.

Om het creëren van cultuurlandschappen te rechtvaardigen wordt vaak een willekeurig ijkmoment gekozen waarnaar de initiatiefnemer terug wil: “In 1850 was hier heide”. Dit heeft echter niets te maken met natuur en natuurlijke ontwikkeling. Daarnaast is biodiversiteit het grote toverwoord . Dit streven naar biodiversiteit is gericht op enkele soorten die (mede) afhankelijk zijn van deze landschappen die hier van nature niet voorkomen, maar
elders in Europa, in hun eigen habitat, vaak veelvuldig voorkomen. O.a. de zadelsprinkhaan, moet op verschillende plaatsen de bomenkap rechtvaardigen. Deze sprinkhaan, met zijn leefgebied rond de Middellandse Zee, heeft hier echter van nature geen leefgebied.

Deze dieren hier beschermen is ecologisch niet uit te leggen en peperduur. Bovendien gaan bestaande soorten juist weer verloren, zoals soorten paddenstoelen die juist naaldbomen nodig hebben, de zwarte specht of reeën die er minder schuilplaatsen vinden. Slechts een kleine groep ecologen en biologen bepaalt dit natuurbeleid en geknutsel met natuur. Ons eigen bos heeft echter een veel grotere biodiversiteit dan de te creëren landschappen. Bomenkap lijkt een doel op zich geworden. Naaldbomen worden als ‘exoten’ bestempeld en ‘dus’ mogen ze worden gekapt. Het kunstmatig gemaakte landschap moet in stand worden gehouden, juist, door exotische dieren.

Elders worden “exoten” juist beschermd omdat ze dreigen te verdwijnen. Voor onze natuurbeheerders lijkt de natuur zelf het nooit goed te doen. Alsof de natuur niet voor zichzelf kan zorgen. Zij willen hoe dan ook ingrijpen, bepalen wat natuur is, hoe de natuur er uit moet zien.

Waarom?

Of zijn de eigenlijke redenen: de eigen organisatie draaiende houden? Hebben economische belangen de overhand gekregen boven natuurbelangen? Het omvormen van bos naar heide levert immers veel werkverschaffing voor de natuurbeheerders op. Dit wordt bekostigd door de vaak maximale subsidies die voor deze projecten te krijgen zijn. Ook de onvermijdelijke instandhouding van de cultuurlandschappen vraagt weer veel (financiële) inspanning. Het lijkt er op dat de wijze van subsidiering nu bepaalt dat natuurlijke landschappen worden omgevormd naar cultuurlandschappen, landschappen die hier zonder ingrijpen van de mens niet kunnen bestaan. Ook moet SBB steeds meer commerciële activiteiten verrichten sinds de verzelfstandiging in 1998.

Maatschappelijk draagvlak ontbreekt

In veel van de genoemde gebieden zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen. Uit de meeste enquêtes die zijn gehouden blijkt dat steeds maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor dergelijke kaalslag. Toch worden de plannen doorgedrukt en word je als groep niet serieus genomen. De plannen roepen dan ook steeds meer woede op onder de omwonenden.

Als politici en natuurbeheerorganisaties geen inhoudelijke argumenten meer hebben dan komen argumenten als “Het is opgelegd beleid, wij moeten dit uitvoeren” of “maar het wordt echt mooi”. Daar moet je het als omwonenden dan maar mee doen. Schijndemocratie

Als bewonersgroep of actiegroep heb je nauwelijks inspraak. Veelal zijn de plannen al lang voorbereid en is de besluitvorming al rond voordat de omwonenden beseffen dat er iets gaat gebeuren met hun omgeving. Informatie wordt pas gegeven als de eerste machines aan hun vernielende werk beginnen. Je mag dan nog een bezwaarschrift indienen maar op geen enkel argument wordt inhoudelijk ingegaan. Alles wordt afgedaan met ‘het voldoet aan de normen’.

Zeer wonderlijk bij dit soort projecten, is dat er geen meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Waar geen draagvlak is, wordt die gecreëerd. Inhoudelijk kritiek wordt genegeerd. Als zoethoudertje krijg je een plekje in een klankbordgroep aangeboden. De besluitvorming is afgerond maar je mag wel meepraten over welke boom weg moet en welke (misschien) mag blijven staan. De voorwaarde om in een dergelijke klankbordgroep te komen is zeer discutabel: Je mag deelnemen, maar dan moet je je wel conformeren aan het project.

Waar willen we met de Nederlandse natuur naartoe?

Deze vraag moet opnieuw worden gesteld en hier moet een brede maatschappelijke discussie over worden gevoerd. En om die vraag te beantwoorden is het goed een pas op de plaats te maken. Nu bepalen een paar ecologen en biologen dat bepaalde diersoorten beschermd moeten worden en dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moet wijken. Andere diersoorten komen dan weer in het gedrang en daar hoor je de natuurorganisaties niet over. Bekijk of de natuurdoelen die jaren geleden zijn bepaald nog wel de natuurdoelen zijn om nu na te
streven.

Maak geen zogenaamde nieuwe natuur ten kosten van bestaande natuur. Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet stoppen. Bij sommige ecologen en biologen begint dit besef gelukkig ook door te dringen!
Landschapsbeheerders, word weer natuurbeheerder! Heb vertrouwen in de natuur!
Ondertekend door:

• Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en
Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl
• Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl
• Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl
• Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders
• Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert
• Toine van bergen, voorzitter DPS

Ingezonden brief ontbossing Nederland in PDF

84 gedachten over “Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

 1. We reden vandaag van Dedemsvaart naar Junne, gemeente Ommen. Daar liggen enorme bergen pas gekapte boomstammen van echt volwassen bomen en verbaasden ons daar over en vroegen ons af of de bossen dat allemaal wel weer aan konden vullen. Maar nu ik dit lees, is die kaalslag juist de bedoeling. Wat erg! Is er niemand en geen enkele organisatie die dat in toom kan houden? Wij zijn juist zo blij met ons prachtig afwisselend landschap en de mooie bossen.

 2. de schrijvers hebben het over behoud van naaldbomen waar ze natuurlandschappen als heidevelden als niet ‘natuurlijk’ beschouwen. dat is een contradictie. Naaldbomen komen hier niet van nature voor. die zijn ooit geplant !! voor de houtkap. naaldbomen groeien sneller, groeien rechter en zijn daardoor ideaal voor industriële verwerking.

  dat heidevelden en zandverstuivingen een menselijke factor kennen, ook vroeger, is absoluut waar. maar die oorsprong gaat veel verder terug dan al die naaldboom bossen die veel recenter zijn. dus wat moeten we dan behouden?

 3. We hebben in ons land een boswet (nu onderdeel vd wet Natuurbescherming), daarin staat wat bos is en dat er voor elke omgezaagde boom ook weer een boom wordt aangeplant, herplantplicht heet dat! Die herplant kan/mag ook ergens anders plaats vinden, zelfs in een andere provincie.
  Trouwens, de meeste van onze bossen zijn productiebossen, zgn bomenakkers. Ze zijn zo’n 80 tot 100jaar geleden, geplant om na 60, 80, of 100 jaar te ‘oogsten’, om te voldoen aan de houtmarkt. Jij en ik hebben nog steeds planken en balken nodig toch?
  Kortom, ondanks (hier en daar) grootschalige boskap, zal het totale bosareaal niet minder worden.

 4. Sinds de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer is er al 5.400 hectare Nederlands bos extra verdwenen. Staatsbosbeheer is energieleverancier geworden. Als zodanig zijn Sbb en haar dochter ( Bio Enerco BV een joint venture van Energiehout BV = Staatsbosbeheer en Van Werven Biomassa BV.) dol op biomassa. Dus vormt Sbb in haar alwetendheid alle bossen van Nederland om tot moeras, veen, stuifzand en heide.

  1. SBB kapt jaarlijks 55-75 procent van wat er aangroeit. Bovendien is kap ook goed om andere bomen meer ruimte te geven uit te groeien. Ook zijn er eentonige stukken houtakker waar maar 1 soort boom groeit, bv sparren dicht op elkaar waar niks onder groeit. Waarom wordt deze informatie weggelaten?

   1. In Drenthe zijn er op initiatief van de Nederlandse Mycologische Vereniging door Staatsbosbeheer een aantal Fijnspar kavels als paddenstoelreservaten vastgelegd. Er vindt daar geen beheer en houtkap plaats. Op zich lijken het in eerste instantie eentonige houtakkers, maar als je goed kijkt zijn het fantastische schimmelsoortrijke paradijsjes. En volgens bijv. de mycoloog Eef Arnolds ontwikkelen de reservaten zich zo dat ze beginnen te lijken op de natuurlijke Fijnsparbossen in Scandinavië.

 5. Blijkbaar schort het aan voorlichting en communicatie. Je kan hier brullen en schreeuwen dat het om exoten verwijderen gaat, of opruimen van productie bossen, maar een duidelijke uitleg van hoe en waarom lees ik nergens. Voor de leek valt het niet te rijmen dat bestaande bosden die langer staan dan de meeste sufferds hier oud zijn, moeten verdwijnen. Als SBB en natuurmonumenten nu eens duidelijk aangeven wat hun bedoelingen zijn, kweken zij begrip. Met “het wordt echt mooi” is een dooddoener eerste klas. Bos is geen park waar bomen in gelid als soldaatjes staan. Bos is een natuurlijk proces van verwildering en eem opmaat naar een woud. Een gecultiveerd bos is in mijn ogen niets meer dan een uit de kluiten gewassen versie van een stadspark.
  Dus elkaar hier de zwarte piet toespelen en elkaar dom noemen maakt dit geheel niet echt duidelijker. En ik vind het nogal kortzichtig.
  Door deze onduidelijkheid creeert men verdeel en heers politiek waar ik idd hier getuige van ben als ik de meeste reacties lees. Waarom snapt zelfs een ervaren bioloog niet waarom het fochtelooerveen moet verdwijnen? En diegene die dit ontkent heeft een giga plaat voor zijn of haar kop, omdat deze man al een aantal jaar onze gids is binnen de regio Drenthe/Friesland.
  En dan krijg je dus speculaties omtrend financieel gewin en corrupte natuurbeheer.
  Dus mensen van de natuurorganisaties, kom met duidelijke informatie, desnoods in Jip en Janneke taal zodat iedereen het snapt. Of durven jullie niet of kunnen jullie het niet of willen jullie het niet?

   1. wanneer je geen bos meer kapt verdwijnt de open heide, de venen, de vennen. Dus ook een veengebied zoals het fochteloerveen. Maar dat is niet erg volgens Laatmijstaan want die willen geen biodiversiteit. Die houden niet van vlinders, bijen en vogels van half open cultuurland. Die houden van sombere soortenarme bossen. Gebruiken ook nooit hout uit die bossen, want stel je voor. Allemaal plastic meubeltjes, das goed voor het milieu. Ja, eenzijdige voorlichting kun je dit wel noemen…

    1. Onzin. Er worden massaal bossen gekapt waar al decennia geen open gebied was. Als de bestaande open gebieden gewoon open gehouden worden verdwijnt er geen open gebied en geen bos.

     Wij beweren helemaal niet dat er geen hout gekapt mag worden voor duurzame producten. Wij keuren kap voor het stoken van biomassa af. Wij pleiten voor een duidelijk onderscheid tussen productiebossen en natuurgebieden.

     U beschuldigd ons van allerlei zaken waar u helemaal geen grond voor heeft. Wij proberen juist zaken van zoveel mogelijk kanten te belichten en laten iedereen aan het woord. Als u over eenzijdige informatie begint kunnen we het beter over de informatie van Staatsbosbeheer hebben.

    2. In de echte natuur zorgen grote grazers ervoor dat er open plekken blijven en roofdieren dat je geen Oostvaardersplassen toestanden krijgt. Als dat zijn evenwicht bereikt is, is daar de optimale biodiversiteit. Dat is de situatie waar we heen zouden willen.
     Het word moedwillig tegengewerkt omdat SBB zijn bestaansrecht dan verliest.

 6. Elke boom die zonder goed overleg met betrokkenen omgaat, terwijl die niet ziek is of een gevaar voor de omgeving vormt, is er wat mij betreft eentje teveel. Nederland is zo’n ongelooflijk kaal land, dat valt mij elke keer op in vergelijk bv. met Duitsland, Engeland of Oostenrijk. Natuur lijkt inderdaad een woord te worden, wat nauwelijks meer van toepassing is op ons land. Om verdrietig van te worden. Bos is zo essentieel en met een eigen dynamiek die ons spiegelt hoe natuur functioneert. Het ademt in en uit, net als wij en het draagt overal bij aan leefbaarheid, of je je daar nou van bewust bent of niet.

  En als het om zoiets essentieels gaat als de natuur, is het volgens mij logisch dat er emoties naar boven komen. Daar is niets mis mee, dat is juist heel belangrijk. Mensen die roepen dat je pas ‘recht van spreken’ hebt, als je je net als zij in de ‘materie’ hebt verdiept, die zijn zelf heel emotioneel en maken bovendien een zinvol gesprek onmogelijk. Het is behalve intimiderend ook de verkapte bewering, dat alleen hún mening telt en dat alleen zíj gelijk hebben.
  Stap één is volgens mij om oprecht naar elkaar te willen luisteren, begrip te willen opbrengen voor elkaars belangen, en daarbij de onderliggende gevoelens zeker niet te schuwen. Als die geen ruimte en begrip krijgen, wordt er eeuwig langs elkaar heengepraat en daarbij is niets of niemand gebaat.

  Ik ben het in elk geval roerend eens met de actievoerders, om het bijna niet te stuiten kappen van zoveel bomen–in ons toch al zo kale land–meer onder de aandacht te willen brengen. Het is een terechte schreeuw om een andere aanpak, met meer openheid van zaken en oog voor de lange termijn. Een stevige boom omkappen is zo gedaan, maar eentje laten groeien niet. Dus: ga zo door met actievoeren!

  1. Onzin. De natuurbeheerders moeten bepalen wat goed beheer is, zij hebben voor dit vak geleerd. Als iedereen mag meekleppen, dan is het eind zoek. Dan worden alle natuurgebieden recreatieterrein bovendien, want daar geven de mensen nu eenmaal meer om. Onzin, dat heidelandschap en stuifzanden geen waarde hebben, de opstellers weten van niks.

   1. Lachwekkend! De kul die vertegenwoordigers van de kapclubs tegenwoordig verkopen die slaat juist nergens op. Populieren die na pakweg 20 jaar ‘op’ zijn? Klinkklare nonsens. Canadese populieren die ‘exoten’ zouden zijn? Nogmaals, volslagen onzin! Bomenrijen die gekapt worden om weidevogels ‘te beschermen’, omdat er nesten van kraaien of buizerds in zitten? De gekheid voorbij.

   2. Ja, precies man.
    Stel je voor dat we zelf eens zouden gaan nadenken….
    Is ook altijd hetzelfde met alles.. Als Markje de premies voor zus en zo verhoogt dan zal die heus wel weten waarom die dat doet; hij zit immers op de juiste plaats, niet?
    En als meneer pastoor zegt dat we 7 kinderen moeten krijgen dan zullen we dat op zn minst proberen, niet?

 7. ik weet niet meer wat ik lees,zie en meemaak in het leven!De mens is massaal gek geworden,ze doen maar zonder overleg met een ander.Is iedereen dan alleen op geld uit?nb de natuurorganisaties die dit doen,van staatsbosbeheer weten we wel genoeg gezien de oostvaardersplassen!ik word lid af van alles waar ik lid van ben,ze doen nl het tegenovergestelde als dat waarvoor ze staan!ik walg van het mensDOM,ga steeds minder mensen vertrouwen,ik kijk genoeg om me heen om te zien wat er echt gebeurt!ZUM KOTZEN!

 8. Nederland is bijna ķlaar. Dat boekje bestond al in de zestiger jaren. De religie heeft zich verplaatst naar zgn Natuurbeschermings organisaties die blijken te bestaan uit calvinisten die proberen hun woord te verspreiden. Voor respect voor de natuur moet je niet bij het bosvernielende, kippen opblazende, koeien uit de wei en varkens in fabrieken stimulerende CDA zijn. En maar verdienen over de rug van de natuur en de goedwillende mensen. Het zou prettig zijn als je op tv niet die vriendelijk lachende gezichten van boswachters zou zien maar de geldverslindende baantjes jagende calvinisten die zo vast in hun eigen leer zitten.

  1. Misschien kan je beter eerst gaan vragen bij die natuurorganisaties wie daar werkelijk calvinistisch zijn inplaats van maar wat te brullen vanaf de zeilijn

 9. Als ik de foto bekijk wordt hier voormalig productiebos opgeruimd van fijnspar. Die bomen doen het slecht en zijn ook ook niet natuurlijk gekomen,maar aangeplant. Over wat natuur is of niet is vaak veel discussie mogelijk. In het stuk ontwaar ik veel emotie (wat logisch is bij zoiets ingrijpend), maar weinig kennis. Ik geloof niet dat biologen of ecologen alleen voor her financi”ele gewin overgaan tot massale kap. Er speelt veel meer. Dan het beschermen vaneen soort. Ik adviseer om je er in te verdiepen, in gesprek te gaan met. De natuurorganisaties en je met een open geest erin te verdiepen. Je zult versteld staan hoe veel kennis er nodig is om natuur te behouden. Dat heeft niets met onderbuik of vernieling te maken. Ik wens deze groep veel succes envooral verdieping in de materie.

  1. Hahahaha
   Kom we gaan meteen praten met #Staatsbosbeheer OVP zij staan toch zioi open voor argumenten. Of #natuurmonumenten hoe het staat met hun attractieparken.

   Nee deze natuurorganisaties hebben al heel lang niets meer te maken met natuurbeheer. Misschien zelf eerst je eens verdiepen Tinka?

  2. Tinka, wat een vreselijk vaag antwoord (Er speelt veel meer … Wat dan?) Er is weinig kennis, maar bij jou blijkbaar ook niet. Je zegt helemaal niets. Feit blijft dat het areaal aan bos in Nederland gestaag afneemt, mede door de zogenaamde natuurorganisaties, en dat de gewone burgers (die de belasting betalen) zich daarover oprecht zorgen maken. Natuurlijk in Nederland is een halfopen boslandschap waarbij grote grazers zoals wisenten voor open stukken en vernieuwing zorgen. Bij benadering is dat wat de belastingbetaler verwacht en wat de meeste mensen mooi vinden. Niemand zit te wachten op geneuzel over een of andere heidekever die in Ierland massaal voorkomt maar ook in Nederland zou moeten kunnen leven. Mijn lidmaatschap van Natuurmonumenten heb ik opgezegd toen ik hoorde dat zij eeuwenoude beuken gingen omhakken, en ik raad iedereen aan hetzelfde te doen.

   1. Tinka heeft volkomen gelijk. Er zijn veel lellijke stukken oud productiebos waar geen plant of struik meer onder groeit en geen dier meer komt. Natuurwaarde nul. Het areaal bos dat er in Nederland verdwijnt komt door uitbreiding van woonwijken en industrieterreinen etcetera, daarbij gaat het om bos van derden. SBB en Natuurmonumenten hebben juist een uitgekiend bosbeheer waardoor er meer variatie ontstaat, er wordt minder gekapt dan er per jaar aangroeit, dat is al lang aangetoond.

    1. Bovendien geldt: elke boom die in NL gekapt wordt bespaart een boom in het bedreigde tropsich regenwoud. En iedereen die zo fel tegen bomenkap ageert, gebruikt wel gemiddeld 1 kuub hout per jaar al is het alleen al wc-papier. Dat is 17 miljoen kuub per jaar in NL, waarvan het grootste deel van buiten ons land komt.
     Eerlijke voorlichting is helaas zeldzaam

 10. Die bomen leveren geld op, de natuur handelaren hebben geen moraal. Als we hun ons geld, namelijk: contributie, legaten, abonnementen, donaties, lidmaatschappen enz. niet meer laten toekomen of alleen op duidelijke voorwaarden, dan beslissen de beslissers wel anders.

Geef een reactie