Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

Foto: Bomenstichting Achterhoek

Ingezonden brief ontbossing Nederland:

door:

Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl, Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl, Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl,  Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders, Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert, Toine van bergen, voorzitter DPS

Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

De komende jaren zal in veel natuurgebieden grote hoeveelheden bos worden gekapt. Beheerorganisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn massaal prachtige oude bossen aan het vernietigen om cultuurlandschappen te creëren. Enkele voorbeelden: project Heiderijk bij Nijmegen, Overasseltse en Hatertse Vennen bij Nijmegen, Kapse- en Veldersebos in Gelderland, Maasduinen in Limburg, de Veluwe (o.a. Landgoed De Haere als verbinding Cyriasische Veld en Beekhuizerzand), Dwingelderveld in Drenthe, Strubben/Kniphorstbos in Drenthe, Herperduinen bij Oss, Schaffelaarse Bos bij Barneveld, Baarnsche Bos, Veense Kreek in Zeeland, Wageningse berg, Rozendaalse Bos, Sallandse heuvelrug, Ulverhoutse Voorbos bij Breda, Leenderbos bij Eindhoven en Nationaal Park Drents Friese Wold. En het lijstje is nog lang niet compleet, er zijn nog veel meer gebieden waar massale bomenkap is gepland.

Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België. De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de afname van het tropische regenwoud. Over de ontbossing in het buitenland hebben we het hoogste woord, vanwege de afname van Co2 opname. Voor het Nederlandse bos geldt het Co2 argument
blijkbaar niet.

De bedreiging van onze bossen komt deze keer niet van de zure regen. De verantwoordelijken voor deze plannen zijn enkele natuurbeheerorganisaties, als Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten (NM) en de overheid. Zij zijn eenzijdig gericht op het creëren van cultuurlandschappen, als stuifduinen en heidevelden, ten koste van bos en natuurlijke ontwikkeling.

Paradepaardjes en drogredenen

Grote stukken bos moeten wijken voor heidegebied en/of stuifzandgebieden. Deze landschappen komen hier echter van nature niet duurzaam voor. Ze zijn ontstaan door massale kap en overbegrazing. De natuur laat hier geen spaan van heel. Ze verbossen snel. Heidevelden en zandverstuivingen zijn landschappen die stilstaan, waar de beweging, de natuurlijke ontwikkeling, is uitgehaald.

Om het creëren van cultuurlandschappen te rechtvaardigen wordt vaak een willekeurig ijkmoment gekozen waarnaar de initiatiefnemer terug wil: “In 1850 was hier heide”. Dit heeft echter niets te maken met natuur en natuurlijke ontwikkeling. Daarnaast is biodiversiteit het grote toverwoord . Dit streven naar biodiversiteit is gericht op enkele soorten die (mede) afhankelijk zijn van deze landschappen die hier van nature niet voorkomen, maar
elders in Europa, in hun eigen habitat, vaak veelvuldig voorkomen. O.a. de zadelsprinkhaan, moet op verschillende plaatsen de bomenkap rechtvaardigen. Deze sprinkhaan, met zijn leefgebied rond de Middellandse Zee, heeft hier echter van nature geen leefgebied.

Deze dieren hier beschermen is ecologisch niet uit te leggen en peperduur. Bovendien gaan bestaande soorten juist weer verloren, zoals soorten paddenstoelen die juist naaldbomen nodig hebben, de zwarte specht of reeën die er minder schuilplaatsen vinden. Slechts een kleine groep ecologen en biologen bepaalt dit natuurbeleid en geknutsel met natuur. Ons eigen bos heeft echter een veel grotere biodiversiteit dan de te creëren landschappen. Bomenkap lijkt een doel op zich geworden. Naaldbomen worden als ‘exoten’ bestempeld en ‘dus’ mogen ze worden gekapt. Het kunstmatig gemaakte landschap moet in stand worden gehouden, juist, door exotische dieren.

Elders worden “exoten” juist beschermd omdat ze dreigen te verdwijnen. Voor onze natuurbeheerders lijkt de natuur zelf het nooit goed te doen. Alsof de natuur niet voor zichzelf kan zorgen. Zij willen hoe dan ook ingrijpen, bepalen wat natuur is, hoe de natuur er uit moet zien.

Waarom?

Of zijn de eigenlijke redenen: de eigen organisatie draaiende houden? Hebben economische belangen de overhand gekregen boven natuurbelangen? Het omvormen van bos naar heide levert immers veel werkverschaffing voor de natuurbeheerders op. Dit wordt bekostigd door de vaak maximale subsidies die voor deze projecten te krijgen zijn. Ook de onvermijdelijke instandhouding van de cultuurlandschappen vraagt weer veel (financiële) inspanning. Het lijkt er op dat de wijze van subsidiering nu bepaalt dat natuurlijke landschappen worden omgevormd naar cultuurlandschappen, landschappen die hier zonder ingrijpen van de mens niet kunnen bestaan. Ook moet SBB steeds meer commerciële activiteiten verrichten sinds de verzelfstandiging in 1998.

Maatschappelijk draagvlak ontbreekt

In veel van de genoemde gebieden zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen. Uit de meeste enquêtes die zijn gehouden blijkt dat steeds maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor dergelijke kaalslag. Toch worden de plannen doorgedrukt en word je als groep niet serieus genomen. De plannen roepen dan ook steeds meer woede op onder de omwonenden.

Als politici en natuurbeheerorganisaties geen inhoudelijke argumenten meer hebben dan komen argumenten als “Het is opgelegd beleid, wij moeten dit uitvoeren” of “maar het wordt echt mooi”. Daar moet je het als omwonenden dan maar mee doen. Schijndemocratie

Als bewonersgroep of actiegroep heb je nauwelijks inspraak. Veelal zijn de plannen al lang voorbereid en is de besluitvorming al rond voordat de omwonenden beseffen dat er iets gaat gebeuren met hun omgeving. Informatie wordt pas gegeven als de eerste machines aan hun vernielende werk beginnen. Je mag dan nog een bezwaarschrift indienen maar op geen enkel argument wordt inhoudelijk ingegaan. Alles wordt afgedaan met ‘het voldoet aan de normen’.

Zeer wonderlijk bij dit soort projecten, is dat er geen meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Waar geen draagvlak is, wordt die gecreëerd. Inhoudelijk kritiek wordt genegeerd. Als zoethoudertje krijg je een plekje in een klankbordgroep aangeboden. De besluitvorming is afgerond maar je mag wel meepraten over welke boom weg moet en welke (misschien) mag blijven staan. De voorwaarde om in een dergelijke klankbordgroep te komen is zeer discutabel: Je mag deelnemen, maar dan moet je je wel conformeren aan het project.

Waar willen we met de Nederlandse natuur naartoe?

Deze vraag moet opnieuw worden gesteld en hier moet een brede maatschappelijke discussie over worden gevoerd. En om die vraag te beantwoorden is het goed een pas op de plaats te maken. Nu bepalen een paar ecologen en biologen dat bepaalde diersoorten beschermd moeten worden en dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moet wijken. Andere diersoorten komen dan weer in het gedrang en daar hoor je de natuurorganisaties niet over. Bekijk of de natuurdoelen die jaren geleden zijn bepaald nog wel de natuurdoelen zijn om nu na te
streven.

Maak geen zogenaamde nieuwe natuur ten kosten van bestaande natuur. Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet stoppen. Bij sommige ecologen en biologen begint dit besef gelukkig ook door te dringen!
Landschapsbeheerders, word weer natuurbeheerder! Heb vertrouwen in de natuur!
Ondertekend door:

• Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en
Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl
• Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl
• Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl
• Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders
• Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert
• Toine van bergen, voorzitter DPS

Ingezonden brief ontbossing Nederland in PDF

84 gedachten over “Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

 1. Landschapsbehheer is niets anders dan peoerduur hobbyisme. De natuur is erop gericht bossen te laten goeien, heide is niets anders dan weemoed naar een ver verleden, waarbij de bodem door overbegrazing verarmd was. Kappen met kappen, bos koelt en neemt CO2 op.

 2. Ik vind het steeds weer onbegrijpelijk hoe weinig vertrouwen er is in beheersorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dat er bomen gekapt worden heeft een reden, namelijk om ook open landschappen te behouden, zoals heide, anders groeit alles dicht. We kunnen ons beter druk maken om het verdwijnen van landschappen ten kost van het zoveelste bedrijventerrein. Vaak zijn er nog lege plaatsen genoeg op bestaande terreinen om maar een voorbeeld te geven. Naast ons is een eenzijdig dennenbos deels gekapt. Binnen tien jaar is er een divers loofbos ontstaan met veel meer vogels, vlinders en libellen dan voorheen.
  Tip: plant zelf een boom als je een tuin hebt!

 3. Als voormalig burger van een Oostblokland en echte vriend van de natuur moet ik helaas zeggen, dat het beleid van Staatsbosbeheer erger is, dan elke dictatuur die ik voordien heb meegemaakt.

 4. volgens speelt ook mee dat hout en snoeiafval intussen flink geld waard zijn. Hout is biomassa en geldt tegenwoordig als zogenaamde groene energiebron. Hout wordt massaal bijgestookt in energiecentrales om aan de CO2 en ‘vergroenings’ -doelstelling te voldaan. Dit is natuurlijk belachelijk want het duurt weer 50 jaar voor al die CO2 is opgenomen. Maar ja dit hebben de beleidsmakers afgesproken.

  1. Klinkt mij in de oren als een hoop frustratie van mensen die weinig van de natuur hebben begrepen of zich er weinig in hebben verdiept. Ik zal jullie uit de droom helpen: in Nederland is bijzonder weinig natuur. Een paar bomen bij elkaar lijkt misschien een bos maar maakt nog geen natuur. In Nederland zijn maar een paar plekjes echte natuur. Bijvoorbeeld de Waddenzee. In deze gebieden is menselijk ingrijpen tot een minimum beperkt. Alle andere “natuur” is aangelegd en moet dus ook onderhouden worden. Denk maar eens aan de Oostvaardersplassen. De reden dat de actiegroepen niet serieus genomen worden is denk ik omdat ze geen verstand van de materie hebben en vaak niet openstaan voor de redenen van de beheerders. Zelf zaag ik nog weleens een boom om en het lukt zelden tot nooit om tegenstanders van de kap te overtuigen van het nut of de reden ervan. Gewoon omdat ze er niet voor open staan. Ze zijn vaak verblind door het feit dat er een boom weg gaat waar zij een bepaald gevoel bij hebben en kunnen niet meer “objectief” redeneren over het hoe en waarom. Ik zou zeggen verdiep je eens in de materie en als er ergens iemand staat te zagen, vraag hem dan naar de redenen. Deze zijn vaak ook wel bekend bij degene die het uitvoert. En als je ergens geen verstand van heb, bemoei je er dan niet mee. Beter voor een ieder!

   1. Beste Buitendorp,
    Men hoeft zich niet erg te verdiepen in de materie om te snappen dat de vergelijking met de Oostvaardersplassen volledig misplaatst is omdat dat experiment er juist op gebaseerd was om zo weinig mogelijk te beheren en zijn natuur zijn gang te laten gaan. Dat dat mislukt is hoef je alleen maar het journaal te volgen. Op grote schaal houtkappen om o.a. subsidies op te strijken voor de bijstook in kolencentrales is een totaal ander verhaal. Dat daar het milieu totaal niet bij gebaat is daar zijn de wetenschappers het echt wel over eens alleen allerlei partijen die er belang bij hebben om zoveel mogelijk bomen te kappen, zoals u waarschijnlijk, houden er een andere mening op na.

   2. Beste heer buijtendorp,

    Er is hier juist geen sprake van onderhouden. Als u zich er in zou hebben verdiept zou u ook tot de conclusie zijn gekomen dat er hier sprake is van vernietigen iov onderhouden en dat hier geen natuur centraal staat, maar de pas wetgeving. Er is een bak met subsidie verkrijgbaar via de pas om bomen te kappen en waarom? Omdat de stikstofdepositie dan weer omhoog gaat waardoor men vergunningen af kan geven aan bedrijven die juist weer stikstof produceren!
    Niets onderhouden dus, simpelweg centjes verdienen. Onze gehele natuur staat hier op het spel, verdiep u daar liever in voordat u dit soort ongefundeerde stellingen te bedde brengt.

   3. Buijtendorp, Neemt u uw eigen goede raad eens ter harte. Daarmee bedoel deze: “Ik zou zeggen verdiep je eens in de materie en als er ergens iemand staat te zagen, vraag hem dan naar de redenen. Deze zijn vaak ook wel bekend bij degene die het uitvoert. En als je ergens geen verstand van heb, bemoei je er dan niet mee. Beter voor een ieder!”

 5. Kom op waarom is dit nouw nodig.

  Laten we nou natuurhouden. Ipv alles te bebouwen.

  Beste overheid laten we behouden straks als ik kinderen heb. Zijn er geen bossen meer. Of is een boswandeling niet meer mogelijk.

  En wat vind de EU hier van? Net zo als kort geleden in pole was het ook verboden.

  1. Net als de Oostvaardersplassen zal het gaan, gedoemd tot mislukken. Hoeveel belastinggeld wordt er nu weer verkwist door deze organisaties. Als ik als particulier een bepaalde boom graag kwijt wil moet ik er elders weer een inplanten. Waar zijn Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nu weer mee bezig?
   Weten de biologen enz. het weer hoe het moet, nou we hebben het gezien.

 6. Blij dit te lezen omdat ik een roepende in letterlijk de woestijn was toen het grootste deel van de bomen van Voornes duin werden gekapt met de zelfde smoes van oud cultuurlandschap en een zeldzame hagedis die ik als bewoner daar nog nooit van mn leven gezien heb. Enorme eiken enz werden weggehaald door tig speciale machines, bulldozers en graafmachines maakten het af. Maandenlang enorme vervuilende diesels waar eerst prachtige natuur was. Het was in oppervlakte vrijwel zeker t grootste bos van Zuid Holland. Kenmerkend is ook de enorme promotie van t gebied in bladen en zelfs tv. Een stuk duin werd opgeofferd voor een groot bezoekerscentrum, een parkeerplaats voor een paar honderd autos en een restaurant.

 7. Ik snap de gevoeligheid die het kappen van ogenschijnlijk gezonde bomen oproept. Echter als je de successie in Nederland zijn gang laat gaan, ontstaan er als eindsituatie, afhankelijk van de lokatie en de grondwaterstand bossen. Ofwel beuk ofwel wil. Maakt niet uit, het wordt bos. Ik heb begrepen dat de bossen die nu gekapt worden oorspronkelijk voor de houtteelt werden aangelegd. Daaronder zijn vooral veel naaldbomen. Om de biodiversiteit te bevroderen in Nederland heb je verschillende landschappen nodig, helemaal in de Natura 2000-gebieden. Als je de natuur zijn gang wilt laten gaan, zoals hier beoogd wordt, dan zal je ook alle beesten die er thuishoren hun gang moeten laten gaan, ook de wolf en de wilde zwijnen. Dat is in Nederland nagenoeg onmogelijk, dus menselijk ingrijpen in noodzakelijk. De bossen die nu opgeruimd worden zijn ex-productiebossen die op de verkeerde gronden zijn geplaatst en we hebben een doelstelling qua biodiversiteit vanuit Europa. Ik adviseer om de deskundigen hun werk te laten doen en dat betrokken boomliefhebbers eerst hun kennis gaan vergroten d.m.v. cursussen en lezen.

 8. Iedereen heeft de mond vol van Co2 uitstoot, vooral de regeringspartijen want we moeten klimaat doelen halen.
  Staatsbosbeheer en natuurmonumenten willen dit bereiken met alle oude bossen in Nederland te kappen! Stoppen hiermee is het enige wat belangrijk is.
  Het planten van eetbare vruchtbomen is een goed idee maar er is een oud gezegde en dat is als volgt: BOOMPJE GROOT PLANTERTJE DOOD.
  Willen we dat voor Nederland???

Geef een reactie