Categorieën
Lezersberichten

Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

Foto: Bomenstichting Achterhoek

Ingezonden brief ontbossing Nederland:

door:

Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl, Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl, Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl,  Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders, Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert, Toine van bergen, voorzitter DPS

Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

De komende jaren zal in veel natuurgebieden grote hoeveelheden bos worden gekapt. Beheerorganisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn massaal prachtige oude bossen aan het vernietigen om cultuurlandschappen te creëren. Enkele voorbeelden: project Heiderijk bij Nijmegen, Overasseltse en Hatertse Vennen bij Nijmegen, Kapse- en Veldersebos in Gelderland, Maasduinen in Limburg, de Veluwe (o.a. Landgoed De Haere als verbinding Cyriasische Veld en Beekhuizerzand), Dwingelderveld in Drenthe, Strubben/Kniphorstbos in Drenthe, Herperduinen bij Oss, Schaffelaarse Bos bij Barneveld, Baarnsche Bos, Veense Kreek in Zeeland, Wageningse berg, Rozendaalse Bos, Sallandse heuvelrug, Ulverhoutse Voorbos bij Breda, Leenderbos bij Eindhoven en Nationaal Park Drents Friese Wold. En het lijstje is nog lang niet compleet, er zijn nog veel meer gebieden waar massale bomenkap is gepland.

Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België. De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de afname van het tropische regenwoud. Over de ontbossing in het buitenland hebben we het hoogste woord, vanwege de afname van Co2 opname. Voor het Nederlandse bos geldt het Co2 argument
blijkbaar niet.

De bedreiging van onze bossen komt deze keer niet van de zure regen. De verantwoordelijken voor deze plannen zijn enkele natuurbeheerorganisaties, als Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten (NM) en de overheid. Zij zijn eenzijdig gericht op het creëren van cultuurlandschappen, als stuifduinen en heidevelden, ten koste van bos en natuurlijke ontwikkeling.

Paradepaardjes en drogredenen

Grote stukken bos moeten wijken voor heidegebied en/of stuifzandgebieden. Deze landschappen komen hier echter van nature niet duurzaam voor. Ze zijn ontstaan door massale kap en overbegrazing. De natuur laat hier geen spaan van heel. Ze verbossen snel. Heidevelden en zandverstuivingen zijn landschappen die stilstaan, waar de beweging, de natuurlijke ontwikkeling, is uitgehaald.

Om het creëren van cultuurlandschappen te rechtvaardigen wordt vaak een willekeurig ijkmoment gekozen waarnaar de initiatiefnemer terug wil: “In 1850 was hier heide”. Dit heeft echter niets te maken met natuur en natuurlijke ontwikkeling. Daarnaast is biodiversiteit het grote toverwoord . Dit streven naar biodiversiteit is gericht op enkele soorten die (mede) afhankelijk zijn van deze landschappen die hier van nature niet voorkomen, maar
elders in Europa, in hun eigen habitat, vaak veelvuldig voorkomen. O.a. de zadelsprinkhaan, moet op verschillende plaatsen de bomenkap rechtvaardigen. Deze sprinkhaan, met zijn leefgebied rond de Middellandse Zee, heeft hier echter van nature geen leefgebied.

Deze dieren hier beschermen is ecologisch niet uit te leggen en peperduur. Bovendien gaan bestaande soorten juist weer verloren, zoals soorten paddenstoelen die juist naaldbomen nodig hebben, de zwarte specht of reeën die er minder schuilplaatsen vinden. Slechts een kleine groep ecologen en biologen bepaalt dit natuurbeleid en geknutsel met natuur. Ons eigen bos heeft echter een veel grotere biodiversiteit dan de te creëren landschappen. Bomenkap lijkt een doel op zich geworden. Naaldbomen worden als ‘exoten’ bestempeld en ‘dus’ mogen ze worden gekapt. Het kunstmatig gemaakte landschap moet in stand worden gehouden, juist, door exotische dieren.

Elders worden “exoten” juist beschermd omdat ze dreigen te verdwijnen. Voor onze natuurbeheerders lijkt de natuur zelf het nooit goed te doen. Alsof de natuur niet voor zichzelf kan zorgen. Zij willen hoe dan ook ingrijpen, bepalen wat natuur is, hoe de natuur er uit moet zien.

Waarom?

Of zijn de eigenlijke redenen: de eigen organisatie draaiende houden? Hebben economische belangen de overhand gekregen boven natuurbelangen? Het omvormen van bos naar heide levert immers veel werkverschaffing voor de natuurbeheerders op. Dit wordt bekostigd door de vaak maximale subsidies die voor deze projecten te krijgen zijn. Ook de onvermijdelijke instandhouding van de cultuurlandschappen vraagt weer veel (financiële) inspanning. Het lijkt er op dat de wijze van subsidiering nu bepaalt dat natuurlijke landschappen worden omgevormd naar cultuurlandschappen, landschappen die hier zonder ingrijpen van de mens niet kunnen bestaan. Ook moet SBB steeds meer commerciële activiteiten verrichten sinds de verzelfstandiging in 1998.

Maatschappelijk draagvlak ontbreekt

In veel van de genoemde gebieden zijn actiegroepen of stichtingen opgericht die de massale bomenkap willen stoppen en de belangen van natuur en bewoners verdedigen. Uit de meeste enquêtes die zijn gehouden blijkt dat steeds maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor dergelijke kaalslag. Toch worden de plannen doorgedrukt en word je als groep niet serieus genomen. De plannen roepen dan ook steeds meer woede op onder de omwonenden.

Als politici en natuurbeheerorganisaties geen inhoudelijke argumenten meer hebben dan komen argumenten als “Het is opgelegd beleid, wij moeten dit uitvoeren” of “maar het wordt echt mooi”. Daar moet je het als omwonenden dan maar mee doen. Schijndemocratie

Als bewonersgroep of actiegroep heb je nauwelijks inspraak. Veelal zijn de plannen al lang voorbereid en is de besluitvorming al rond voordat de omwonenden beseffen dat er iets gaat gebeuren met hun omgeving. Informatie wordt pas gegeven als de eerste machines aan hun vernielende werk beginnen. Je mag dan nog een bezwaarschrift indienen maar op geen enkel argument wordt inhoudelijk ingegaan. Alles wordt afgedaan met ‘het voldoet aan de normen’.

Zeer wonderlijk bij dit soort projecten, is dat er geen meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Waar geen draagvlak is, wordt die gecreëerd. Inhoudelijk kritiek wordt genegeerd. Als zoethoudertje krijg je een plekje in een klankbordgroep aangeboden. De besluitvorming is afgerond maar je mag wel meepraten over welke boom weg moet en welke (misschien) mag blijven staan. De voorwaarde om in een dergelijke klankbordgroep te komen is zeer discutabel: Je mag deelnemen, maar dan moet je je wel conformeren aan het project.

Waar willen we met de Nederlandse natuur naartoe?

Deze vraag moet opnieuw worden gesteld en hier moet een brede maatschappelijke discussie over worden gevoerd. En om die vraag te beantwoorden is het goed een pas op de plaats te maken. Nu bepalen een paar ecologen en biologen dat bepaalde diersoorten beschermd moeten worden en dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moet wijken. Andere diersoorten komen dan weer in het gedrang en daar hoor je de natuurorganisaties niet over. Bekijk of de natuurdoelen die jaren geleden zijn bepaald nog wel de natuurdoelen zijn om nu na te
streven.

Maak geen zogenaamde nieuwe natuur ten kosten van bestaande natuur. Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van natuur moet stoppen. Bij sommige ecologen en biologen begint dit besef gelukkig ook door te dringen!
Landschapsbeheerders, word weer natuurbeheerder! Heb vertrouwen in de natuur!
Ondertekend door:

• Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en
Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl
• Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl
• Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl
• Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders
• Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert
• Toine van bergen, voorzitter DPS

Ingezonden brief ontbossing Nederland in PDF

84 reacties op “Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos”

Een hoog antivaxxers gehalte. Natuur, voor zover daar sprake van is in Nederland, kent een cyclus. Nu zijn het voornamelijk productiebossen met geimporteerde soorten. Langzaam maar zeker herstelt men de varieteit die ons land ooit eigen was. Goede zaak. Als wij echt meer willen zal landbouw grond teruggegeven dienen te worden.
Martin Stevens legt keurig eea uit, maar toch antivaxxers reacties. Zal ik ook wel krijgen vrees ik.

Vaccinatie? Daar heeft nog nooit iemand met een woord over gerept hier. Geen dingen door elkaar halen aub.

Als je niets doet ontstaat er meestal bos. Zo gaat dat in de natuur. Dus zeggen dat er in Nederland geen natuur bestaat is al onzin. Nederland kent ook natuurlijke bossen. Die worden gekapt om plaats te maken voor stuifduinen of heidevelden. Dat is niet zoals het oorspronkelijk was. Om te schermen met hoe het ooit was in Nederland is onzin. Het grootste deel van Nederland was vroeger namelijk zee of moeras, de rest was voornamelijk bos. Waar u het over heeft zijn door de mens gecultiveerde landschappen uit de vorige eeuwen zoals heidevelden die kaal gevreten werden door schapen. Dat heeft niets met oorsprong te maken, dat noem je nostalgie. Landbouwgrond teruggeven aan de natuur is een goed idee maar dan moeten ze het natuurlijk niet onder water zetten zoals ze nu doen maar gewoon vol laten groeien met bos.

We zijn massaal bezig met het ontbossen van moeder Aarde, maar men realiseert zich niet dat we hierdoor opwarming, verdroging, aardverschuivingen etc. en een zuurstofarme Wereld gaan creëren. Deze dingen hebben we geleerd op school, dat dit kan gebeuren als we verkeerd omgaan met Moeder Aarde.
Hoezo we moeten goede zorgen voor onze kinderen en kleinkinderen!!! Walgelijk.

Dit is weer een zorgelijke ontwikkeling en ik kan maar niet begrijpen dat onze overheid zo makkelijk in zee gaat met ecologen en biologen die onlangs wel bewezen hebben meer kapot te maken dan iets goeds te doen in natuur ontwikkeling. Dit hebben we wel kunnen zien met alle ellende rond de Oostvaardersplassen. Ze blijven maar steeds het wiel weer uit te willen vinden. Het zou een goeie zaak zijn als hun leden zouden opstappen uit protest zodat hun financien niet meer toereikend zijn om natuur te slopen. Deze gekte moet stoppen. Prachtig bos laten verdwijnen voor heideveldjes en zandverstuivingen is natuurlijk krankzinnig. Zodra zoiets is gerealiseerd komen er weer nieuwlichterij die dan weer ineens willen dat daar bos gaat groeien. Prutsers zijn het die een half toegeroepen moeten worden.

Sex…

Ik woon in Parkstad, Heerlen. Er worden hier veel oude bomen gekapt omdat de wortels de stoeptegels om hoog drukken; te duur om te onderhouden dus weg ermee. …behalve in de wijk Welten, waar bewoners zelf een onderhoudsplan opgezet hebben en bekostigen. Dit terzijde..

De laatste jaren worden er echter ook in veel natuurgebieden gekapt. Vanwege de “uitheemsheid”, ziekte van de bomen of gewoon om de grondflora meer kans te geven. Feit blijft dat ik nu, tijdens de wandeling, een drukke weg vol met auto’s zie, waar dat eerder werd afgeschermd door een stukje onbeheerd, wild groeiend bos… waar praktisch niemand kwam, maar waar wel genoeg dieren zich konden terug trekken.

Op een andere plek word een heel stuk bos, (en dit is wel een heel oud stukje bos) voor 90% weg gekapt. De stammen ed. werden door een vijver getrokken waar sinds mijn opa’s jeugd al verscheidene soorten kikkers, padden en salamanders hun sexrituelen hielden. Broedplaats voor eenden en ook stekelbaasjes.
En dat midden in het sexseizoen.!!!Afgelopen jaar dus nergens in de omgeving nog kwakers te bewonderen…
De hele vijver is vern..kt!

En dan beweren dat mensen van natuurbeheer weten wat ze doen.

Zucht….

Hier op landgoed Midden Heuven, het stuk v.d. Veluwe bij Rheden, is deze maand ook Kaalslag gepleegd. Geen zieke bomen, gezonde bomen. Misschien ook wat zieke bomen, maar toch voor het overgrote deel gezonde bomen. Geen bomen die elkaar in de weg stonden bij groei, misschien een paar, maar voornamelijk gewoon alles maar meteen weggehaald zodat er niets maar dan ook niets meer over is wat de groei van wat dan ook zou kunnen belemmeren. Gewoon volledige kaalslag. Dat je met je ogen staat te knipperen om de lelijke snelweg van modder, met gapende leegtes en bandensporen van de machines die hiervoor gebruikt zijn, die is achtergelaten met het idee het landschap van vroeger terug te brengen. Nou, mooi hoor. Ik denk dat de oude meneer die niet zo ver meer kan lopen, die hier aan het begin van de Heide elke dag met z’n hond komt wandelen onder de bomen, die er tot nu toe stonden, er ook erg blij mee is. Kan hij vanuit de modderige leegte ten minste nog kijken naar de bomen in de verte. Voor zolang die er nog staan… Wanneer ik ga wandelen moet ik eerst door dit slagveld lopen wat ruikt naar het bloed van bomen. Liefst knijp ik mijn ogen dicht tot ik bij het stuk ben waar de mannen met zagen niet zijn geweest. Daar kan ik weer rustig ademhalen.
Wat mij betreft zijn er geen argumenten goed genoeg om wat hier gebeurd is te rechtvaardigen. Werkgelegenheid misschien, maar zelfs dat kan toch anders opgelost worden b.v d.m.v. aanplanting. Om het kappen van een aantal zieke bomen of het lichtjes uitdunnen van plekken waar bomen elkaar in de weg staan hoor je mij niet huilen. Hierom wel. De prioriteiten moeten nodig worden bijgesteld bij staatsbosbeheer. Het is duidelijk dat dit niet in ons aller belang is. Als er aan een ding te kort is in Nederland is het wel bos en bomen. Zo snel als nu oude bomen wordt gekapt kan er toch ook niet voldoende bijgroeien in zo’n korte tijd. Het stemt me verdrietig en ik bid om wijsheid in de harten van hen die hier de leiding over hebben.

Staatsbosbeheer is ooit opgericht om bos aan te planten eind 19e eeuw. Nederland was toen vrijwel kaal. Boeren en andere grondeigenaren weigerden nog bos aan te planten omdat dat niet snel geld opbracht. De overheid voorzag een hottekort op verschillende vlakken en het doembeeld al het hout te moeten importeren.
Dus werd SBB opgericht om de “woeste gronden” (nu noemen we dat natuur) die niet omgevormd konden worden tot landbouwgrond, om te zetten in snelgroeiend productiebos. Dat is vrij lastig op de arme gronden, maar het waren echte bosbouwers en het lukte ze. Vooral met soorten uit het buitenland die meer opbrachten dan de inheemse soorten. Amerikaanse eik, populieren klonen, fijnspar, Japanse larix, zilverspar, douglas zwarte dennen ook in de ondersoorten Corsicaanse den en zeeden. Even later werd NM opgericht om te voorkomen dat nog meer woeste gronden opgeofferd zouden worden door projectontwikkelaars, boeren en overheid. Ze kochten of kregen natuurgebieden en vooral oude landgoederen en jachtgebieden. Vrijwel allemaal in stand gehouden door verhuur van jacht-, vis- en rietrechten en….houtopbrengst. Heide en venen werden door beide organisaties toen ook beplant om het beheer te financieren. Door de groeiende bevolking was er enorm veel behoefte aan bouwhout, meubelhout, brandhout, hout voor het stutten van mijnen, papierhout, klompenhout…. In WOII is weer een zeer groot deel van nederlands bos gekapt door de bezetter en de bevolking. Daarna zijn die kaalgekapte bossen weer ingeplant met zaaigoed uit de USA (Marshallhulp) dus weer productiebossen. In de jaren ’80 kreeg je een golf inzicht in het natuurbeheer. We waren al onze mooie stukjes half natuurlijk landschap aan het kwijtraken. Het begrip natuurontwikkeling begon te landen. Productiebossen moesten omgevormd worden tot natuurlijk bos met verschillende inheemse boom- en struiksoorten en heides, vennen en venen werde weer hersteld…althans gepoogd dat te doen. Met verbluffende resultaten. Honderden bijzonder zeldzame plante kwamen opeens weer terug, bijvoorbeeld zonnedauw en klokjesgentiaan. In de hodnderden soorten zitten juist veel insecten en ook vogels. Die “natuurontwikkeling” zet zich op de dag van vandaag door.
Veel mensen zien dit nu als “drogredenen”. Nou, zo “drog” of bedrog is dat niet. Juist in de tijd dat de mensen heel veel kleinschalig prutste in en leefde van de natuur, ja, cultuurlandschap, was er de hoogste biodiversiteit. De natuur reageert altijd op gepruts. Met kansen voor andere soorten. Of dat nu stormen rivieroverstromingen, zandverstuivingen of bosbranden zijn of menselijk ingrijpen, de natuur begint weer opnieuw met heel veel soorten om te eindigen in een vrij soortenarm en saai eindstadium bos.
Als je dus van soortenarm, saai en donker bos houdt dan moet je vooral tegen houtgebruik zijn. Ja, een natuurlijk bos is prachtig, maar na eeuwenlang maximaal gebruik van bos in Europa zullen we pas over 500 jaar weer enigszins natuurlijk bos kunnen verwachten als de mens daar voor 90% vanaf blijft. Zie je het gebeuren?

En ja, de natuurbeschermingsorganisaties zijn blijkbaar heel slecht in het communiceren. En ja, de schreeuwers in ons land die vooral met hun onderbuik denken hebben alle gelijk en als ze dat niet krijgen zullen ze wel even… dat zagen we bij de OVP. Onder doodsbedreiging worden er nu honderden dieren doodgeschoten. Mooi resultaat! En het zal niet lang duren of er trekken massa’s mensen de bossen in om de houtkap tegen te houden. Allemaal ten strijde om de biodiversiteit de nekslag te geven door bos te eisen. Weg met de bijen, de vlinders, de vogels, op naar de saaiheid van dichte bossen met, als lichtpuntje, heel veel nieuwe paddenstoelensoorten. en houtkevers, en spechten. Dat wel….

Voor het gemak vergeet u te vermelden dat Staatsbosbeheer verzelfstandigd is sinds 1 januari 1998 en sindsdien haar eigen broek zo veel mogelijk zelf op moet houden. De energie transitie zorgt voor een enorme honger naar houtige biomassa. Er worden miljarden euro’s aan subsidies verleend voor het stoken van biomassa. Het is dus helemaal niet toevallig dat nu overal in Nederland op grote schaal kaalkap plaatsvindt. Elke dag krijgen we vanuit het hele land alarmerende berichten met schokkend beeldmateriaal toegezonden. De voormalig directeur van SBB de heer Frits van Beusekom heeft ook alarm geslagen. Dat is niet de eerste de beste zou ik zeggen. Maar natuurlijk heeft hij er ook geen verstand van. Het kappen van Nederlandse bossen loopt gewoon volledig uit de hand. Jammer dat u dat niet wil zien.

Wellicht even kijken met uw eigen ogen naar de ravage. Ik zit al jaren op de veluwe, open stukken genoeg. Maar wat er nu gebeurt is vrij ernstig. Follow the money..

Dit mag niet gebeuren, bomen zijn erg belangrijk, voor mens en dier. Als alles vernietigd wordt dan doe je een aanslag op de natuur . Dit mag en kan niet.

het is al langer zo
juist de oude bomen staan vaak op particuliere grond, begraafplaatsen
de overheid kapt bos snel voor the money….
google maar eens op mamoetboom en grote:

De oudste (uit 1876) en dikste (omtrek: 8 meter en 20 centimeter) staat op het landgoed Voorstonden in de gemeente Brummen. In een privétuin in Brummen staat er nog één die bijna net zo dik is.

We reden vandaag van Dedemsvaart naar Junne, gemeente Ommen. Daar liggen enorme bergen pas gekapte boomstammen van echt volwassen bomen en verbaasden ons daar over en vroegen ons af of de bossen dat allemaal wel weer aan konden vullen. Maar nu ik dit lees, is die kaalslag juist de bedoeling. Wat erg! Is er niemand en geen enkele organisatie die dat in toom kan houden? Wij zijn juist zo blij met ons prachtig afwisselend landschap en de mooie bossen.

de schrijvers hebben het over behoud van naaldbomen waar ze natuurlandschappen als heidevelden als niet ‘natuurlijk’ beschouwen. dat is een contradictie. Naaldbomen komen hier niet van nature voor. die zijn ooit geplant !! voor de houtkap. naaldbomen groeien sneller, groeien rechter en zijn daardoor ideaal voor industriële verwerking.

dat heidevelden en zandverstuivingen een menselijke factor kennen, ook vroeger, is absoluut waar. maar die oorsprong gaat veel verder terug dan al die naaldboom bossen die veel recenter zijn. dus wat moeten we dan behouden?

We hebben in ons land een boswet (nu onderdeel vd wet Natuurbescherming), daarin staat wat bos is en dat er voor elke omgezaagde boom ook weer een boom wordt aangeplant, herplantplicht heet dat! Die herplant kan/mag ook ergens anders plaats vinden, zelfs in een andere provincie.
Trouwens, de meeste van onze bossen zijn productiebossen, zgn bomenakkers. Ze zijn zo’n 80 tot 100jaar geleden, geplant om na 60, 80, of 100 jaar te ‘oogsten’, om te voldoen aan de houtmarkt. Jij en ik hebben nog steeds planken en balken nodig toch?
Kortom, ondanks (hier en daar) grootschalige boskap, zal het totale bosareaal niet minder worden.

Sinds de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer is er al 5.400 hectare Nederlands bos extra verdwenen. Staatsbosbeheer is energieleverancier geworden. Als zodanig zijn Sbb en haar dochter ( Bio Enerco BV een joint venture van Energiehout BV = Staatsbosbeheer en Van Werven Biomassa BV.) dol op biomassa. Dus vormt Sbb in haar alwetendheid alle bossen van Nederland om tot moeras, veen, stuifzand en heide.

SBB kapt jaarlijks 55-75 procent van wat er aangroeit. Bovendien is kap ook goed om andere bomen meer ruimte te geven uit te groeien. Ook zijn er eentonige stukken houtakker waar maar 1 soort boom groeit, bv sparren dicht op elkaar waar niks onder groeit. Waarom wordt deze informatie weggelaten?

In Drenthe zijn er op initiatief van de Nederlandse Mycologische Vereniging door Staatsbosbeheer een aantal Fijnspar kavels als paddenstoelreservaten vastgelegd. Er vindt daar geen beheer en houtkap plaats. Op zich lijken het in eerste instantie eentonige houtakkers, maar als je goed kijkt zijn het fantastische schimmelsoortrijke paradijsjes. En volgens bijv. de mycoloog Eef Arnolds ontwikkelen de reservaten zich zo dat ze beginnen te lijken op de natuurlijke Fijnsparbossen in Scandinavië.

Blijkbaar schort het aan voorlichting en communicatie. Je kan hier brullen en schreeuwen dat het om exoten verwijderen gaat, of opruimen van productie bossen, maar een duidelijke uitleg van hoe en waarom lees ik nergens. Voor de leek valt het niet te rijmen dat bestaande bosden die langer staan dan de meeste sufferds hier oud zijn, moeten verdwijnen. Als SBB en natuurmonumenten nu eens duidelijk aangeven wat hun bedoelingen zijn, kweken zij begrip. Met “het wordt echt mooi” is een dooddoener eerste klas. Bos is geen park waar bomen in gelid als soldaatjes staan. Bos is een natuurlijk proces van verwildering en eem opmaat naar een woud. Een gecultiveerd bos is in mijn ogen niets meer dan een uit de kluiten gewassen versie van een stadspark.
Dus elkaar hier de zwarte piet toespelen en elkaar dom noemen maakt dit geheel niet echt duidelijker. En ik vind het nogal kortzichtig.
Door deze onduidelijkheid creeert men verdeel en heers politiek waar ik idd hier getuige van ben als ik de meeste reacties lees. Waarom snapt zelfs een ervaren bioloog niet waarom het fochtelooerveen moet verdwijnen? En diegene die dit ontkent heeft een giga plaat voor zijn of haar kop, omdat deze man al een aantal jaar onze gids is binnen de regio Drenthe/Friesland.
En dan krijg je dus speculaties omtrend financieel gewin en corrupte natuurbeheer.
Dus mensen van de natuurorganisaties, kom met duidelijke informatie, desnoods in Jip en Janneke taal zodat iedereen het snapt. Of durven jullie niet of kunnen jullie het niet of willen jullie het niet?

wanneer je geen bos meer kapt verdwijnt de open heide, de venen, de vennen. Dus ook een veengebied zoals het fochteloerveen. Maar dat is niet erg volgens Laatmijstaan want die willen geen biodiversiteit. Die houden niet van vlinders, bijen en vogels van half open cultuurland. Die houden van sombere soortenarme bossen. Gebruiken ook nooit hout uit die bossen, want stel je voor. Allemaal plastic meubeltjes, das goed voor het milieu. Ja, eenzijdige voorlichting kun je dit wel noemen…

Onzin. Er worden massaal bossen gekapt waar al decennia geen open gebied was. Als de bestaande open gebieden gewoon open gehouden worden verdwijnt er geen open gebied en geen bos.

Wij beweren helemaal niet dat er geen hout gekapt mag worden voor duurzame producten. Wij keuren kap voor het stoken van biomassa af. Wij pleiten voor een duidelijk onderscheid tussen productiebossen en natuurgebieden.

U beschuldigd ons van allerlei zaken waar u helemaal geen grond voor heeft. Wij proberen juist zaken van zoveel mogelijk kanten te belichten en laten iedereen aan het woord. Als u over eenzijdige informatie begint kunnen we het beter over de informatie van Staatsbosbeheer hebben.

In de echte natuur zorgen grote grazers ervoor dat er open plekken blijven en roofdieren dat je geen Oostvaardersplassen toestanden krijgt. Als dat zijn evenwicht bereikt is, is daar de optimale biodiversiteit. Dat is de situatie waar we heen zouden willen.
Het word moedwillig tegengewerkt omdat SBB zijn bestaansrecht dan verliest.

Elke boom die zonder goed overleg met betrokkenen omgaat, terwijl die niet ziek is of een gevaar voor de omgeving vormt, is er wat mij betreft eentje teveel. Nederland is zo’n ongelooflijk kaal land, dat valt mij elke keer op in vergelijk bv. met Duitsland, Engeland of Oostenrijk. Natuur lijkt inderdaad een woord te worden, wat nauwelijks meer van toepassing is op ons land. Om verdrietig van te worden. Bos is zo essentieel en met een eigen dynamiek die ons spiegelt hoe natuur functioneert. Het ademt in en uit, net als wij en het draagt overal bij aan leefbaarheid, of je je daar nou van bewust bent of niet.

En als het om zoiets essentieels gaat als de natuur, is het volgens mij logisch dat er emoties naar boven komen. Daar is niets mis mee, dat is juist heel belangrijk. Mensen die roepen dat je pas ‘recht van spreken’ hebt, als je je net als zij in de ‘materie’ hebt verdiept, die zijn zelf heel emotioneel en maken bovendien een zinvol gesprek onmogelijk. Het is behalve intimiderend ook de verkapte bewering, dat alleen hún mening telt en dat alleen zíj gelijk hebben.
Stap één is volgens mij om oprecht naar elkaar te willen luisteren, begrip te willen opbrengen voor elkaars belangen, en daarbij de onderliggende gevoelens zeker niet te schuwen. Als die geen ruimte en begrip krijgen, wordt er eeuwig langs elkaar heengepraat en daarbij is niets of niemand gebaat.

Ik ben het in elk geval roerend eens met de actievoerders, om het bijna niet te stuiten kappen van zoveel bomen–in ons toch al zo kale land–meer onder de aandacht te willen brengen. Het is een terechte schreeuw om een andere aanpak, met meer openheid van zaken en oog voor de lange termijn. Een stevige boom omkappen is zo gedaan, maar eentje laten groeien niet. Dus: ga zo door met actievoeren!

Onzin. De natuurbeheerders moeten bepalen wat goed beheer is, zij hebben voor dit vak geleerd. Als iedereen mag meekleppen, dan is het eind zoek. Dan worden alle natuurgebieden recreatieterrein bovendien, want daar geven de mensen nu eenmaal meer om. Onzin, dat heidelandschap en stuifzanden geen waarde hebben, de opstellers weten van niks.

Lachwekkend! De kul die vertegenwoordigers van de kapclubs tegenwoordig verkopen die slaat juist nergens op. Populieren die na pakweg 20 jaar ‘op’ zijn? Klinkklare nonsens. Canadese populieren die ‘exoten’ zouden zijn? Nogmaals, volslagen onzin! Bomenrijen die gekapt worden om weidevogels ‘te beschermen’, omdat er nesten van kraaien of buizerds in zitten? De gekheid voorbij.

Ja, precies man.
Stel je voor dat we zelf eens zouden gaan nadenken….
Is ook altijd hetzelfde met alles.. Als Markje de premies voor zus en zo verhoogt dan zal die heus wel weten waarom die dat doet; hij zit immers op de juiste plaats, niet?
En als meneer pastoor zegt dat we 7 kinderen moeten krijgen dan zullen we dat op zn minst proberen, niet?

ik weet niet meer wat ik lees,zie en meemaak in het leven!De mens is massaal gek geworden,ze doen maar zonder overleg met een ander.Is iedereen dan alleen op geld uit?nb de natuurorganisaties die dit doen,van staatsbosbeheer weten we wel genoeg gezien de oostvaardersplassen!ik word lid af van alles waar ik lid van ben,ze doen nl het tegenovergestelde als dat waarvoor ze staan!ik walg van het mensDOM,ga steeds minder mensen vertrouwen,ik kijk genoeg om me heen om te zien wat er echt gebeurt!ZUM KOTZEN!

Nederland is bijna ķlaar. Dat boekje bestond al in de zestiger jaren. De religie heeft zich verplaatst naar zgn Natuurbeschermings organisaties die blijken te bestaan uit calvinisten die proberen hun woord te verspreiden. Voor respect voor de natuur moet je niet bij het bosvernielende, kippen opblazende, koeien uit de wei en varkens in fabrieken stimulerende CDA zijn. En maar verdienen over de rug van de natuur en de goedwillende mensen. Het zou prettig zijn als je op tv niet die vriendelijk lachende gezichten van boswachters zou zien maar de geldverslindende baantjes jagende calvinisten die zo vast in hun eigen leer zitten.

Misschien kan je beter eerst gaan vragen bij die natuurorganisaties wie daar werkelijk calvinistisch zijn inplaats van maar wat te brullen vanaf de zeilijn

Als ik de foto bekijk wordt hier voormalig productiebos opgeruimd van fijnspar. Die bomen doen het slecht en zijn ook ook niet natuurlijk gekomen,maar aangeplant. Over wat natuur is of niet is vaak veel discussie mogelijk. In het stuk ontwaar ik veel emotie (wat logisch is bij zoiets ingrijpend), maar weinig kennis. Ik geloof niet dat biologen of ecologen alleen voor her financi”ele gewin overgaan tot massale kap. Er speelt veel meer. Dan het beschermen vaneen soort. Ik adviseer om je er in te verdiepen, in gesprek te gaan met. De natuurorganisaties en je met een open geest erin te verdiepen. Je zult versteld staan hoe veel kennis er nodig is om natuur te behouden. Dat heeft niets met onderbuik of vernieling te maken. Ik wens deze groep veel succes envooral verdieping in de materie.

Hahaha in gesprek met natuurorganisaties, … kom we gaan meteen met #Staatsbosbeheer of #natuurmonumenten praten.

Wat een farce!

Hahahaha
Kom we gaan meteen praten met #Staatsbosbeheer OVP zij staan toch zioi open voor argumenten. Of #natuurmonumenten hoe het staat met hun attractieparken.

Nee deze natuurorganisaties hebben al heel lang niets meer te maken met natuurbeheer. Misschien zelf eerst je eens verdiepen Tinka?

Tinka, wat een vreselijk vaag antwoord (Er speelt veel meer … Wat dan?) Er is weinig kennis, maar bij jou blijkbaar ook niet. Je zegt helemaal niets. Feit blijft dat het areaal aan bos in Nederland gestaag afneemt, mede door de zogenaamde natuurorganisaties, en dat de gewone burgers (die de belasting betalen) zich daarover oprecht zorgen maken. Natuurlijk in Nederland is een halfopen boslandschap waarbij grote grazers zoals wisenten voor open stukken en vernieuwing zorgen. Bij benadering is dat wat de belastingbetaler verwacht en wat de meeste mensen mooi vinden. Niemand zit te wachten op geneuzel over een of andere heidekever die in Ierland massaal voorkomt maar ook in Nederland zou moeten kunnen leven. Mijn lidmaatschap van Natuurmonumenten heb ik opgezegd toen ik hoorde dat zij eeuwenoude beuken gingen omhakken, en ik raad iedereen aan hetzelfde te doen.

Tinka heeft volkomen gelijk. Er zijn veel lellijke stukken oud productiebos waar geen plant of struik meer onder groeit en geen dier meer komt. Natuurwaarde nul. Het areaal bos dat er in Nederland verdwijnt komt door uitbreiding van woonwijken en industrieterreinen etcetera, daarbij gaat het om bos van derden. SBB en Natuurmonumenten hebben juist een uitgekiend bosbeheer waardoor er meer variatie ontstaat, er wordt minder gekapt dan er per jaar aangroeit, dat is al lang aangetoond.

Bovendien geldt: elke boom die in NL gekapt wordt bespaart een boom in het bedreigde tropsich regenwoud. En iedereen die zo fel tegen bomenkap ageert, gebruikt wel gemiddeld 1 kuub hout per jaar al is het alleen al wc-papier. Dat is 17 miljoen kuub per jaar in NL, waarvan het grootste deel van buiten ons land komt.
Eerlijke voorlichting is helaas zeldzaam

Die bomen leveren geld op, de natuur handelaren hebben geen moraal. Als we hun ons geld, namelijk: contributie, legaten, abonnementen, donaties, lidmaatschappen enz. niet meer laten toekomen of alleen op duidelijke voorwaarden, dan beslissen de beslissers wel anders.

Landschapsbehheer is niets anders dan peoerduur hobbyisme. De natuur is erop gericht bossen te laten goeien, heide is niets anders dan weemoed naar een ver verleden, waarbij de bodem door overbegrazing verarmd was. Kappen met kappen, bos koelt en neemt CO2 op.

Ik vind het steeds weer onbegrijpelijk hoe weinig vertrouwen er is in beheersorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dat er bomen gekapt worden heeft een reden, namelijk om ook open landschappen te behouden, zoals heide, anders groeit alles dicht. We kunnen ons beter druk maken om het verdwijnen van landschappen ten kost van het zoveelste bedrijventerrein. Vaak zijn er nog lege plaatsen genoeg op bestaande terreinen om maar een voorbeeld te geven. Naast ons is een eenzijdig dennenbos deels gekapt. Binnen tien jaar is er een divers loofbos ontstaan met veel meer vogels, vlinders en libellen dan voorheen.
Tip: plant zelf een boom als je een tuin hebt!

Als voormalig burger van een Oostblokland en echte vriend van de natuur moet ik helaas zeggen, dat het beleid van Staatsbosbeheer erger is, dan elke dictatuur die ik voordien heb meegemaakt.

volgens speelt ook mee dat hout en snoeiafval intussen flink geld waard zijn. Hout is biomassa en geldt tegenwoordig als zogenaamde groene energiebron. Hout wordt massaal bijgestookt in energiecentrales om aan de CO2 en ‘vergroenings’ -doelstelling te voldaan. Dit is natuurlijk belachelijk want het duurt weer 50 jaar voor al die CO2 is opgenomen. Maar ja dit hebben de beleidsmakers afgesproken.

Klinkt mij in de oren als een hoop frustratie van mensen die weinig van de natuur hebben begrepen of zich er weinig in hebben verdiept. Ik zal jullie uit de droom helpen: in Nederland is bijzonder weinig natuur. Een paar bomen bij elkaar lijkt misschien een bos maar maakt nog geen natuur. In Nederland zijn maar een paar plekjes echte natuur. Bijvoorbeeld de Waddenzee. In deze gebieden is menselijk ingrijpen tot een minimum beperkt. Alle andere “natuur” is aangelegd en moet dus ook onderhouden worden. Denk maar eens aan de Oostvaardersplassen. De reden dat de actiegroepen niet serieus genomen worden is denk ik omdat ze geen verstand van de materie hebben en vaak niet openstaan voor de redenen van de beheerders. Zelf zaag ik nog weleens een boom om en het lukt zelden tot nooit om tegenstanders van de kap te overtuigen van het nut of de reden ervan. Gewoon omdat ze er niet voor open staan. Ze zijn vaak verblind door het feit dat er een boom weg gaat waar zij een bepaald gevoel bij hebben en kunnen niet meer “objectief” redeneren over het hoe en waarom. Ik zou zeggen verdiep je eens in de materie en als er ergens iemand staat te zagen, vraag hem dan naar de redenen. Deze zijn vaak ook wel bekend bij degene die het uitvoert. En als je ergens geen verstand van heb, bemoei je er dan niet mee. Beter voor een ieder!

Beste Buitendorp,
Men hoeft zich niet erg te verdiepen in de materie om te snappen dat de vergelijking met de Oostvaardersplassen volledig misplaatst is omdat dat experiment er juist op gebaseerd was om zo weinig mogelijk te beheren en zijn natuur zijn gang te laten gaan. Dat dat mislukt is hoef je alleen maar het journaal te volgen. Op grote schaal houtkappen om o.a. subsidies op te strijken voor de bijstook in kolencentrales is een totaal ander verhaal. Dat daar het milieu totaal niet bij gebaat is daar zijn de wetenschappers het echt wel over eens alleen allerlei partijen die er belang bij hebben om zoveel mogelijk bomen te kappen, zoals u waarschijnlijk, houden er een andere mening op na.

Beste heer buijtendorp,

Er is hier juist geen sprake van onderhouden. Als u zich er in zou hebben verdiept zou u ook tot de conclusie zijn gekomen dat er hier sprake is van vernietigen iov onderhouden en dat hier geen natuur centraal staat, maar de pas wetgeving. Er is een bak met subsidie verkrijgbaar via de pas om bomen te kappen en waarom? Omdat de stikstofdepositie dan weer omhoog gaat waardoor men vergunningen af kan geven aan bedrijven die juist weer stikstof produceren!
Niets onderhouden dus, simpelweg centjes verdienen. Onze gehele natuur staat hier op het spel, verdiep u daar liever in voordat u dit soort ongefundeerde stellingen te bedde brengt.

Buijtendorp, Neemt u uw eigen goede raad eens ter harte. Daarmee bedoel deze: “Ik zou zeggen verdiep je eens in de materie en als er ergens iemand staat te zagen, vraag hem dan naar de redenen. Deze zijn vaak ook wel bekend bij degene die het uitvoert. En als je ergens geen verstand van heb, bemoei je er dan niet mee. Beter voor een ieder!”

Kom op waarom is dit nouw nodig.

Laten we nou natuurhouden. Ipv alles te bebouwen.

Beste overheid laten we behouden straks als ik kinderen heb. Zijn er geen bossen meer. Of is een boswandeling niet meer mogelijk.

En wat vind de EU hier van? Net zo als kort geleden in pole was het ook verboden.

Net als de Oostvaardersplassen zal het gaan, gedoemd tot mislukken. Hoeveel belastinggeld wordt er nu weer verkwist door deze organisaties. Als ik als particulier een bepaalde boom graag kwijt wil moet ik er elders weer een inplanten. Waar zijn Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nu weer mee bezig?
Weten de biologen enz. het weer hoe het moet, nou we hebben het gezien.

Blij dit te lezen omdat ik een roepende in letterlijk de woestijn was toen het grootste deel van de bomen van Voornes duin werden gekapt met de zelfde smoes van oud cultuurlandschap en een zeldzame hagedis die ik als bewoner daar nog nooit van mn leven gezien heb. Enorme eiken enz werden weggehaald door tig speciale machines, bulldozers en graafmachines maakten het af. Maandenlang enorme vervuilende diesels waar eerst prachtige natuur was. Het was in oppervlakte vrijwel zeker t grootste bos van Zuid Holland. Kenmerkend is ook de enorme promotie van t gebied in bladen en zelfs tv. Een stuk duin werd opgeofferd voor een groot bezoekerscentrum, een parkeerplaats voor een paar honderd autos en een restaurant.

Ik snap de gevoeligheid die het kappen van ogenschijnlijk gezonde bomen oproept. Echter als je de successie in Nederland zijn gang laat gaan, ontstaan er als eindsituatie, afhankelijk van de lokatie en de grondwaterstand bossen. Ofwel beuk ofwel wil. Maakt niet uit, het wordt bos. Ik heb begrepen dat de bossen die nu gekapt worden oorspronkelijk voor de houtteelt werden aangelegd. Daaronder zijn vooral veel naaldbomen. Om de biodiversiteit te bevroderen in Nederland heb je verschillende landschappen nodig, helemaal in de Natura 2000-gebieden. Als je de natuur zijn gang wilt laten gaan, zoals hier beoogd wordt, dan zal je ook alle beesten die er thuishoren hun gang moeten laten gaan, ook de wolf en de wilde zwijnen. Dat is in Nederland nagenoeg onmogelijk, dus menselijk ingrijpen in noodzakelijk. De bossen die nu opgeruimd worden zijn ex-productiebossen die op de verkeerde gronden zijn geplaatst en we hebben een doelstelling qua biodiversiteit vanuit Europa. Ik adviseer om de deskundigen hun werk te laten doen en dat betrokken boomliefhebbers eerst hun kennis gaan vergroten d.m.v. cursussen en lezen.

Iedereen heeft de mond vol van Co2 uitstoot, vooral de regeringspartijen want we moeten klimaat doelen halen.
Staatsbosbeheer en natuurmonumenten willen dit bereiken met alle oude bossen in Nederland te kappen! Stoppen hiermee is het enige wat belangrijk is.
Het planten van eetbare vruchtbomen is een goed idee maar er is een oud gezegde en dat is als volgt: BOOMPJE GROOT PLANTERTJE DOOD.
Willen we dat voor Nederland???

Zoveelste staaltje van ambtelijke regelzucht, hetgeen niet anders is dan machtsmisbruik, een eigenschap van bewind Rutte

Jezus Christus… Nederland heeft al weinig bossen en dan lees ik nu dit? Ik ben vroeger letterlijk opgegroeid in de bossen. Jammer dat mijn kinderen dit wellicht niet meer zulle ervaren… BEHOUD DE BOSSEN!!!

Het is zo ontzettend jammer dat er ook in steden veel bomen ‘ineens’ weg zijn. Het minste teken van ‘afsterving’ en grote, bloeiende bomen worden gekapt. Vreselijk vind ik het.

Dat is inderdaad ook mijn optiek. Helaas krijgt de uitrol van 5G nauwelijks aandacht in de media en als er over geschreven wordt, is het met name positief over wat het allemaal voor goeds gaat brengen. Niets over de negatieve effecten voor mens en natuur. Het welzijn van de wereld wordt alleen in geld gemeten.

Er wordt ook veel gekapt zogenaamde biomassa centrales ( klinkt goed maar is t helaas niet ) aan de praat te houden.
Er is hier al een uitgebreide documentaire over op tv geweest maar kort gezegd komt het er op neer dat er bomen tot houtsnippers worden vermalen waarna het wordt verbrandt .
In aanloop tot deze vaak grootschalige acties wordt eerst een uitgebreide pr campagne opgezet met het doel om critici de mond te snoeren of daarna publiekelijk neer te zetten als domme sukkels.

Ja bij ons op de Gorselse heide in de achterhoek gebeurde hetzelfde. Een paar hectare bos gekapt, stobben eruit gerukt.
Kost enorm veel energie en mankracht. Het is een luguber gezicht want de stobben hebben ze gebruikt om grenzen te markeren.
En dit alles om de natte heide te herstellen. Moeder natuur laat zich natuurlijk niet op haar kop zitten en laat ieder jaar nieuwe dennen
en berken ontkiemen. Moeten ieder jaar allemaal uitgetrokken worden! Natuur denkt alleen maar vooruit en nooit achteruit !
Zelf zie ik veel toekomst in boslandbouw (agroforestry) waarbij het telen van eenjarige gewassen gecombineerd wordt met stroken bos met
eetbare vruchten ( walnoot, hazelnoot, tamme kastanje etc). We moeten hoognodig met de natuur gaan samenwerken en het idee dat we de natuur kunnen
beheersen loslaten.

Echt het is heel erg ook hier in Drenthe is een enorme kaalslag gaande en dat zeg ik al jaren.
Er is geld nodig om om personeel uit te betalen enz.
Dit heeft niets met de natuur te maken.
En dan hebben ze de mond vol over CO2, hoe meer er gekapt wordt hoe meer CO2 er in de lucht komt en wie betaald dat juist de burger.

Laten we aub onze schaarse bossen behouden.

Onvoorstelbaar. Kan er geen massale handtekeningen actie komen, georganiseerd door deze groepen. Heeft meer effect als van particulier. En dat door zogenaamde “Natuur organisaties”.

Heb nog nooit in mijn leven gedemonstreerd maar krijg nu wel heel sterk de neiging. En let op, er is inderdaad altijd wel een burocraat of regelneef met een pakketje regels van een of andere instantie, waardoor de bomen weg MOETEN. Bah, wetten en regels zijn er voor de mensen en niet andersom

Op Schiermonnikoog zijn ze ook bezig met hun Natuurmonumenten cultuur: HET KREUPELHOUT VERANDERT IN GRASVELDEN, DE DENNENBOMEN MOETEN WEG VOOR LOOFBOMEN. Om maar niet te spreken van de massale kap van Staatsbosbeheer in het Schoorlse duinbos, DAT BOS IS VERKEERD, DAAR MOET STUIFDUIN, ondanks massale protesten van omwonenden. Het begon al 40 jaar geleden in Westfriesland, toen die armzalige vlier- en meidoorn bosjes op het buitendijkse land door het waterschap onder handen werden genomen. Het is ongelooflijk hoe de heren van ‘de kaalslag’ ons land zomaar mogen vernietigen. NEDERLAND IS BIJNA KLAAR.

In principe is half nederland mensenwerk (zie dijken, inpoldering, landbouw,) maar met bestaand bos (bomen) moet je zeer voorzichtig omgaan!, er verdwijnt wereldwijd al zoveel.

Laat bomen staan. Stichting Houtrookvrij zit in Platform Houtrook en Gezondheid. Proffesor Bert Brunekreef zegt dat er helemaal niets verbrand moet worden.

Ook Natuurmonumenten te Winterswijk is de laatste jaren bezig met grootschalige kap, vooral rond hun eigen beheerskantoor. Soms ontgaat de zin ervan; soms worden op dezelfde plaats nieuwe jonge boompjes herplant terwijl de volwassen bomen duidelijk niet ziek waren of een gevaar vormden. Er stond aan de rand van de weg een enorme vlinderstruik die elk jaar tientallen soorten vlinders uit het naastgelegen veen trok. Weg. Helaas heeft ook de gemeente Winterswijk plannen om bomenkap vergunningsvrij te maken – NB terwijl Winterswijk de status van Nationaal Landschap heeft. Ook voor recreatieparken die, vanwege het vele, decennia oude groen, de status van ecologische doorgangszone hebben, worden momenteel zondermeer kapvergunningen afgegeven, en vindt ook daar een kaalslag plaats. Er zijn elk jaar minder vogels, b.v. de boomklever dit jaar al niet meer gezien. Bovenstaande open brief is mij dan ook uit het hart gegrepen.
Hopelijk krijgen jullie het op de politieke agenda en lukt het om de trend: het koloniseren van de natuur mag weer – te keren.

Natuur is pas echt natuur als je er niets aan doet.Het is onbegrijpelijk,dat er in een tijd waarin iedereen,die wat wil zeggen de mond vol heeft over het milieu,waarvan de luchtkwaliteit een onlosmakelijk onderdeel is,massaal bomen gekapt worden in naam van het natuurbeheer.Het natuurbeheer in Nederland heeft helemaal niets met natuur te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *