NOS: Steeds meer biomassacentrales, goed of slecht voor het klimaat?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad zijn bezig met het opzetten van een onderzoek naar biomassa. Het onderzoek heeft als doel partijen dichter bij elkaar te brengen in de steeds fellere discussie over de inzet van biomassa voor het produceren van duurzame stroom of warmte.

Lees het op NOS.nl

Geef een reactie