De Monitor: Bos kappen voor biodiversiteit: ‘Je kan niet zomaar zeggen ‘We doen het niet’

“In ons onderzoek naar bomenkap zien we dat het bosareaal afneemt in Nederland. De belangrijkste reden hiervoor is dat er gekapt wordt in ruil voor andere natuur. Maar waarom gebeurt dit eigenlijk? Chris Backes, hoogleraar in onder andere natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit Utrecht legt het ons uit.

 

Op de Lemelerberg in Overijssel wordt een groot stuk bos gekapt om plaats te maken voor heide. Maar omwonenden begrijpen niet waarom heide belangrijker is dan bos. Zeker niet wanneer je kijkt naar de functie die bos heeft voor de opslag van CO2. Als we het voorleggen aan de provincie en de natuurbeheerders wijzen ze naar biodiversiteitsdoelen, opgelegd vanuit Europa.”

Lees verder op de Monitor.nl

Geef een reactie