Een gedachte over “De Gelderlander: Spijt van kaalslag op Arnhems landgoed: ‘Dit had nooit zo mogen gebeuren’

 1. Maria van der Burght uit Arnhem barstte in tranen uit toen zij haar geliefde ‘vaderboom’ geveld zag liggen op landgoed Warnsborn. Die Amerikaanse eik had mogen blijven staan, erkent Peter van den Tweel van GLK.

  Griezelen van bosbouwmachines

  Van den Tweel doet zijn bekentenis in een tijd dat de provincie Gelderland een onderzoek heeft gelast naar het nut van massale bomenkap. 

Hij erkent dat het publiek zich met recht zorgen maakt over het grote tempo van ontbossing in Nederland. ‘Het bos verandert langzaam, de maatschappelijke wensen snel’, heet het in het bosbeleidsplan van GLK.

De landgoedbeheerder beschikt over 12.000 hectare grond, waarvan circa 7.250 hectare is bebost. Circa 3 miljoen mensen bezoeken die bossen en landgoederen. In dichte bossen, ver van de bewoonde wereld, verloopt het kappen van bomen voor verjonging en meer variatie in het bos vaak geruisloos, zonder tegengas van het publiek. 

Maar dicht bij de bebouwde kom is dat anders. Mensen griezelen van de bosbouwmachines. De uitleg van boswachters wordt niet begrepen. In Arnhem morden donateurs van GLK en dreigden mensen het lidmaatschap op te zeggen.

Van den Tweel heeft net twee wandelingen gemaakt met Maria van der Burght in het getroffen bos achter de Karmelitessenlaan in Arnhem. Van der Burght is het boegbeeld van de buurt die vorig jaar tevergeefs in opstand kwam tegen de verjongingsoperatie van landgoed Warnsborn.

  ‘Die beuk had niet geveld mogen worden. Maar hij ging toch om, per ongeluk’
  Peter van den Tweel, directeur Geldersch Landschap & Kasteelen

  De vaderboom

  Vorig jaar december barstte ze in tranen uit bij het restant van een Amerikaanse eik te midden van een oneindig ogende vlakte met geknakte takken. 

Ze streek met haar hand over de enorme stam op een stapel gekapt hout. ,,Ik noemde hem de vaderboom”, sprak ze intens bedroefd. 

,,Hij stond in het midden van andere bomen, zorgde voor evenwicht in het bos. Bij de vaderboom heb ik vaak gemediteerd. Contact gemaakt met de aarde.”

  ‘Ook wij houden van het bos’

  Als we dit voor het geld zouden doen, doen we het helemaal verkeerd.
  Ben Oosting, boswachter
  De videobeelden van Van der Burghts treurnis op de website van de Gelderlander grepen Van den Tweel aan. Het bracht hem van zijn stuk, leidde tot twijfel over de vraag of GLK het wel altijd goed doet als bosbeheerder. 

Zijn medewerkers hadden een lastige maand achter de rug waarin ze werden geconfronteerd met felle emoties van omwonenden. Boswachter Ben Oosting voelde zich tijdens een wandeling met de buurt door het bos onbehoorlijk bejegend. 

,,Emoties, discussies, alles kan ik aan”, sprak Oosting na afloop. 

,,Maar het heeft die dag wel twee uur geduurd voordat ik weer een beetje mijn hoofd vrij kon maken. Ik snap emoties. Maar na een uitleg moet ons plan wel aanvaard worden. Wij zijn vakmensen, stuk voor stuk, al mijn collega’s. Dat zijn mensen die niet zomaar dingen bedenken. Ook wij houden van het bos.”

  Dramatisch protest

  Waar Oosting zich een frontsoldaat voelde, zochten de omwonenden het in dramatisch protest. Ze klampten zich voor een fotograaf van deze krant demonstratief vast aan een markante vijfarmige beuk. 

,,Die beuk had niet geveld mogen worden”, zegt Van de Tweel nu. Dat was ook aangegeven door GLK, maar in de praktijk ging hij toch om, per ongeluk.

 Van den Tweel betreurt dat. ,,We hadden die beuk vrij willen stellen, zodat hij meer de ruimte zou krijgen.”

Ook de Amerikaanse eik, Van der Burghts ‘vaderboom’, had van hem mogen blijven staan, ook al is het een exoot die niet van nature in Nederland hoort. ,,Die eik had zonder problemen door kunnen blijven groeien. Je kunt de jonge aanplant later gewoon wat verder van zo’n eik poten. Dat had niets uitgemaakt.”

Het laten staan van bijzondere bomen is normaal beleid bij GLK. De ‘spirituele waarden’ van het bos spelen een hoofdrol in hun nota bosbeleid.

  ‘Goed dat men ons scherp houdt’

  Bosbeheerder Van den Tweel en actievoerder Van de Burght hebben elkaar de afgelopen weken gevonden als gevoelsmensen.

Tijdens een lange wandeling door Warnsborn gaf Van den Tweel toe dat GLK dit verkeerd heeft aangepakt. ,,Alles draait om goede communicatie. Het is goed dat mensen ons scherp houden.” 

Hij roept mensen op dat op beschaafde wijze te doen, met respect voor elkaars standpunten. ,,In het najaar startten we met jonge aanplant op de plek van de kapvlakte. Ik kom graag naar de dorpsraad van Schaarsbergen om het uit te leggen.” 

De aanplant bestaat vooral uit linden en een paar inlandse eiken. ,,Over vijf jaar kun je er niet meer overheen kijken, zit alles dicht met struiken. Dat trekt dan ook heel vogels.”

  Gretig met kappen

  In de ogen van de actievoerders is GLK gretig met kappen voor de houtwinning. Van den Tweel bestrijdt dat. ,,Wij leveren geen hout voor biogascentrales.” 

Veruit het meeste hout van de jaarlijkse 35.000 kubieke meter hout komt in planken terecht, blijkt uit de cijfers. Zo’n 4.000 kuub per jaar wordt hout voor de kachel. GLK plant veel nieuw bos. Per jaar is dat 50.000 kubieke meter, circa 1,5 procent van het totale bosareaal.

Boswachter Oosting heeft na de ophef uitgerekend wat het hout van Schaarsbergen opleverde. 

,,Minder dan 2.700 euro. De grond plantklaar maken en inplanten kost ruim 5.000 euro. De kosten zijn dus hoger dan de baten. Als we dit voor het geld zouden doen, doen we het helemaal verkeerd.”

Geef een reactie