Categorieën
Lezersberichten

Houtroof ook in Twente begonnen

Ondertussen is de houtroof ook in Twente begonnen. Onder het mom van “er moet meer heide komen” is onlangs een groot deel van het prachtige natuurgebied Springendal verwoest!!!

 

Categorieën
Lezersberichten

Boze brief aan bestuur AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s Gravenhage en omstreken)

Wij meldden het al vaker. De AVN gaat veel te makkelijk mee met de plannen van de Gemeente. Veel leden zijn het helemaal niet eens met de lijn die de AVN volgt. Een lid was het beu en schreef een boze brief naar aanleiding van onderstaand voorwoord van voorzitter Jos Verhoeff in het kwartaalblad de “Haagwinde” van september…

Geacht bestuur,

Ik schrijf u uit teleurstelling over  het artikel van de voorzitter in het septembernummer. Mijn vraag is: is dit een persoonlijke opvatting van de voorzitter, Jos Verhoeff,  of is het bestuur tevoren van de inhoud op de hoogte gesteld en heeft het deze geaccordeerd?

Categorieën
Lezersberichten

Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

Foto: Bomenstichting Achterhoek

Ingezonden brief ontbossing Nederland:

door:

Mariska Akkermans en Machteld Meij, Stichting bewonersbelangen Hatertse en Overasseltse Vennen, www.vennengebied.nl, Paul Baken en Margriet Timmermans, Actiegroep Red ons Bos, www.redonsbos.nl, Mieke Vodegel, stichting de Woudreus, www.woudreus.nl,  Isolde van Overbeek, Voorzitster stichting De Bomenridders, Gerard Hendriks, Stichting Groen Weert, Toine van bergen, voorzitter DPS

Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos

De komende jaren zal in veel natuurgebieden grote hoeveelheden bos worden gekapt. Beheerorganisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn massaal prachtige oude bossen aan het vernietigen om cultuurlandschappen te creëren.

Categorieën
Berichten Lezersberichten

Treurig… Scheveningseweg 6/Laan v Meerdervoort 1-5

Een triest ingezonden bericht:

In een zeer korte tijd is ons achterterrein veranderd in een groot parkeerterrein.
Alle kapaanvragen worden individueel behandeld en er wordt niet naar het totaal van de bomensloop gekeken. Nu weer de aanvraag Scheveningseweg 6 (achterterrein) om nog een parkeerplaats te kunnen realiseren.
Bijgaande foto toont wat er in 5 jaar is gebeurd en nog een maand geleden 4 prachtige esdoorns.
Wat er voor teruggeplaatst wordt is een lachertje. Of het gaat dood of je ziet het nauwelijks.

bomenzicht-lvm2017

Categorieën
Lezersberichten

Geachte leden van de Gemeenteraad! (2)

Stop Internationaal Park 11

Geachte leden van de Gemeenteraad!

We willen iedereen heel hartelijk danken voor de inspanningen om Bosjes en Parken te behouden en de bemoeienissen rond het nieuwe inspraaktraject.

Een voorstel van GL voor onderzoek naar verdieping van de Teldersweg is aangenomen, er is door HSP gevraagd de brieven in het inspraaktraject mee te nemen en de samenstelling van de Denktank aan de Raad voor te leggen, er was een reactie van Groep de Mos waar wij heel erg blij mee waren en we zagen dat de PvdD een tweeminutendebat heeft aangevraagd over de brief van de Wethouder. Dat is natuurlijk geweldig.

Categorieën
Lezersberichten

Brief aan de Gemeenteraad

Stop Internationaal Park 06

WETHOUDER WIL MASSAAL PROTEST AAN DE KANT SCHUIVEN

Geachte leden van de Gemeenteraad!

Duizenden Hagenaars hebben gereageerd op het Ambitieplan Internationaal Park zoals de wethouder dat op 18 november 2015 presenteerde. Van alle kanten klonk afkeuring en verontwaardiging. Hagenaars schreven ontzet brieven aan de Gemeente waarin zij aangaven dat zij dit plan niet willen en er was zelfs een petitie en een grote demonstratie tegen het plan. Deskundigen leverden alternatieven aan in het boekje WATDANWEL

Categorieën
Berichten Lezersberichten

Aanvraag kapvergunning 23 robinia’s complex middenterrein Burgemeester Patijnlaan

IMG_0821

Aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van 23 bomen langs de gevel aan de achterzijde van het complex Burgemeester Patijnlaan/Borneostraat Den Haag.

Als reden voor de aanvraag is door Staedion aangegeven het vele oud hout, wortelgroei, kans op letselschade door vallend hout, schade aan goederen en overlast.

Categorieën
Berichten Lezersberichten

Bomenleed aan de Anna Pauwlonastraat

Anna Pauwlonastraat 117Onderstaand bericht heb ik (Hennie) o.m. naar GroenLinks gestuurd. Ik kreeg er een nietszeggend kort antwoord op.

Graag wil ik dat u mijn noodkreet leest. Ik woon op de Laan van Meerdervoort 3. Het meest drukke en vervuilde punt van den Haag. Driehoek LvM/Javastraat/Scheveningseweg/Anna Paulownastraat.

Het beetje rust dat er nog is, is in de achtertuinen omdat het geluid van het verkeer wordt gedempt door bomen. Aan alle zijden zijn namelijk openingen waardoor het geluid het binnenterrein opkomt.

Categorieën
Berichten Lezersberichten

Grootschalige kap Bosjes van Pex (geplaatst door Paul Snijders)

Pex
foto Paul Snijders

Gisteren en vandaag zijn er veel bomen gekapt in de Bosjes van Pex, tussen de manege en de Daal en Bergselaan. Is dat wel in de haak? Er staat geen vergunning op de kapvergunningenkaart.

Categorieën
Berichten Lezersberichten

Veel bomen gekapt langs A12 en A15 en A20

Hallo

Ik zit veel langs de weg met name in Zuid Holland. Als ik over de de A12 en A15 en A20 rijdt zie ik dat ze daar de  afgelopen 2 maanden honderden zo niet duizenden bomen hebben gekapt. Het nut daarvan is mij niet geheel duidelijk. Is dat vanwege ouderdom en komt daar aanplant voor terug.
Op 1 locatie denk ik het wel te weten ,  om de Hornbach langs de A20 een fraaie aanblik te geven.
Kan dat allemaal zomaar?

Groeten, Jan