Broedseizoen

 

Nesten van alle inheemse vogels zijn wettelijk beschermd

Alle inheemse vogels, hun nesten en eieren zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Het is verboden om vogels te vangen, doden of verstoren, maar ook om hun nesten en eieren te beschadigen. Dit geldt voor de vogels in de stad net zo goed als voor vogels op het platteland en in natuurgebieden. Nesten van inheemse vogelsoorten zijn gedurende de broedperiode beschermd. Buiten het broedseizoen geldt de bescherming alleen voor vogels met jaarrond beschermde nesten.

In Den Haag mag tussen 15 maart en 15 juli (broedseizoen) géén gebruik gemaakt worden van een kapvergunning omdat dit de meest kwetsbare tijd is voor broedvogels. ZIE HIER

Helaas is er een uitzondering!!! Als Groenbeheer vindt dat een boom een gevaar vormt mogen ze die per direct (zonder vergunning) omzagen. Heel kwalijk natuurlijk. Want heel vaak wordt een boom die nog decennia mee kan pardoes omgelegd. Een “second opinion” wordt vrijwel nooit uitgevoerd.

In 2010 heeft het Haagse College van Burgemeester en Wethouders besloten om het broedseizoen te verkorten met een maand (deze periode was eerst van 1 april t/m 1 september).

Lees meer over het broedseizoen op vogelbescherming.nl

Één reactie op “Broedseizoen”

spoed!!
100 m2 bos gaat plat om een school te bouwen. ok, doet pijn. maar het belachelijke van gemeente Arnhem is dat ze afgelopen vrijdag melden dat ze komende week al gaan kappen!!! en natuurlijk net niet in het broedseizoen!!!
ik hoop dat de wind van nu (windkracht 5) de hele week aan blijft!!!

Staatsbosbeheer gaat per 25 juli ca. 1600 ! bomen kappen in het Haagse Bos. Het betreft 1200 essen en 400 voornamelijk beuken en populieren. Alle essen, niet alleen aangetaste maar ook heel veel gezonde bomen, worden geveld, je ziet geen es zonder rode stip. Dit is ongehoord, de grootste kaalslag sinds WOII. Is er geen mogelijkheid om dit te voorkomen ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *