Voorwaarden

  1. Reacties van bezoekers mogen niet beledigend, kwetsend of discriminerend zijn en kunnen worden verwijderd.
  2. Reacties moeten betrekking hebben op het betreffende artikel. Zogenaamde off topic reacties kunnen worden verwijderd
  3. De redactie van Laatmijstaan.nl behoud zich het recht voor om reacties, om wat voor reden dan ook, te verwijderen.
  4. Bij herhaaldelijk plaatsen van reacties bedoeld bij punt 1 of 2 kan het ip-adres van betreffende persoon geblokkeerd worden zodat via dit ip-adres geen reacties meer geplaatst kunnen worden.
  5. Laatmijstaan.nl is niet aansprakelijk voor geplaatste reacties.
  6. Reacties van bezoekers moeten geschreven zijn in te begrijpen Nederlands.
  7. Laatmijstaan.nl is volledig onafhankelijk en heeft geen connecties met overheidsinstanties zoals gemeentes, provincies, waterschappen of staat.
  8. Laatmijstaan.nl is niet aansprakelijk voor foute berichten of informatie op deze site en/of voor schade ontstaan door deze fouten.
  9. Locaties aangegeven op de kaart zijn bij benadering.
  10. Aan informatie op Laatmijstaan.nl kunnen geen rechten ontleend worden.