Uitleg

Deze website is ontstaan uit onvrede over de gebrekkige informatievoorziening over kapvergunningen door de gemeente Den Haag. Een ieder die via de website van de gemeente probeert uit te vinden welke bomen genomineerd zijn om het veld te ruimen, strandt al snel op vastlopende pagina’s. Het lijkt erop dat het de burger bewust moeilijk gemaakt wordt om erachter te komen voor welke bomen er een kapvergunning aangevraagd of verleend is. Met deze site willen wij kapvergunningen inzichtelijk maken.

Kaarten

De KAARTEN zijn onderverdeeld in 9 categorieën.

Door op een boompje op de kaart te klikken open je een venster met een bekendmaking zoals die gepubliceerd is door de dienst Overheid.nl. Als je op een link in de bekendmaking klikt kom je bij de betreffende bekendmaking. Daar kan je ook lezen hoe je bezwaar kan maken. Je kunt de bekendmakingen ook zoeken op  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad (gebruik trefwoord “kappen”) of gebruik DEZE LINK  waar de zoekvelden al zijn ingevuld.

Overzichten

Sinds kort staan er twee overzichtelijke tabellen op onze site waar de vergunningen en informatie staan.

De tabellen hebben een aparte zoekfunctie.

Bezwaar maken

Als een vergunning verleend wordt kan er tot 6 weken na publicatiedatum bezwaar gemaakt worden. Daarna is hij onherroepelijk. Een vergunning vervalt indien die niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk worden gebruikt. Bij een kapvergunning vanwege gevaarzetting mag vaak direct gekapt worden. Bezwaar maken, om de boom te redden, heeft dan geen zin. Een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning wordt slechts ontvankelijk verklaard als je belanghebbende bent. In praktijk komt het er vaak op neer dat je de boom (bomen) moet kunnen zien vanuit je raam om belanghebbende te zijn. De kans om belanghebbende te worden en invloed uit te oefenen neemt toe als je met een groep omwonenden bezwaar maakt. Een belangengroep die zich verenigd in een stichting wordt als belanghebbende gezien door de rechters.