“REVIS HEEFT EEN GROOT PROBLEEM”.

REVIS HEEFT EEN GROOT PROBLEEMVolgens de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren heeft Wethouder Revis voor de raadscommissie leefomgeving de toezegging gedaan dat de monumentale kastanjes op het Tournooiveld niet gekapt zouden worden voordat de omgevingsvergunning onherroepelijk zou zijn. Dat is dus niet het geval dus mogen de bomen nog niet gekapt worden. Op verzoek van raadsleden (vlnr) Gerwin van Vulpen, Jouri Oudshoorn (HSP), Christine Teunissen en Robert Barker (PvdD) heeft een politieagent de wethouder gebeld maar die wilde niet komen en zei dat de bomen gewoon gekapt moesten worden. “Wij gaan hem morgen aan de tand voelen maar dan is het kwaad al geschied”

Gemeente verleent vergunning voor parkeergarage onder Tournooiveld

TournooiveldDe Gemeente Den Haag heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een grote parkeergarage onder het Tournooiveld in het centrum van Den Haag. Voor de bouw moeten acht prachtige bomen gekapt worden. Het gaat om vijf kastanjes en drie linden. Hier zijn kapvergunningen voor aangevraagd maar nog niet verleend. Een vreemde zaak. Overigens kloppen zoals zo vaak de opgegeven stamomtrekken niet. Het zou gaan om stamomtrekken van 29 tot 80 cm, oftewel doorsnedes van 9 tot 25 cm. De bomen die daar staan zijn veel dikker.

Hoewel de Welstands- en Monumentencommissie voorheen bezwaar maakte tegen de bouw van de ondergrondse garage zou ze er volgens de Gemeente nu mee instemmen. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld

Lees meer op Bomenstichtingdenhaag.nl

8 mooie bomen Tournooiveld

het kappen van vijf kastanjebomen (stamomtrek 55cm-80cm) Ter hoogte van Tournooiveld parkeergarage

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage

Publicatiedatum: 2014-10-09

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Ter-hoogte-van-Tournooiveld-1.htm

het kappen van drie lindebomen (stamomtrek 29cm-42cm) Ter hoogte van Tournooiveld parkeergarage

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage

Publicatiedatum: 2014-10-09

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Ter-hoogte-van-Tournooiveld.htm