Gemeente snoeit tijdens broedseizoen

Snoeien tijdes broedseizoenOndanks het broedseizoen gaat de Gemeente gewoon door met het snoeien van bomen zoals hier in Haagse Hout. Volgens de Vogelbescherming Nederland mag dit niet:

“Tijdens het broeden mogen nesten, eieren en broedende vogels niet worden verstoord. Er mogen dan dus geen werkzaamheden worden uitgevoerd, ongeacht de periode van het jaar. Men moet wachten tot de vogels het nest hebben verlaten. Vaak wordt een periode gehanteerd van 15 maart tot 15 juli waarbinnen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In deze periode is de kans namelijk erg groot dat vogels aan het broeden zijn. Ook daarbuiten kunnen echter  broedende vogels worden aangetroffen. Waakzaamheid blijft geboden.

Zolang er echter geen nesten van broedende vogels worden verstoord, is het niet verboden om (snoei)werkzaamheden uit te voeren gedurende het broedseizoen. Vaak is dit echter lastig te bepalen, nesten zijn niet altijd gemakkelijk te ontdekken”

Natuurlijk beweren ze dat ze alle nesten in kaart hebben gebracht. Geloof jij het?