Weer 30 bomen in de Binckhorst

30 bomen BinckhorstEr zijn nog niet genoeg bomen gekapt in de Binckhorst. Dit keer moeten er 30 bomen wijken langs de Vestaweg voor de realisatie van een waterberging…

Vestaweg ongenummerd

het kappen van 30 bomen (stamomtrek 15-320 cm) staande in het talud langs de sloot tussen de begraafplaats en Vestaweg ongenummerd ten behoeve van watercompensatie

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage

Publicatiedatum: 2015-05-21

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vestaweg-ongenummerd.htm

Vergunning verleend voor nog eens 70 bomen voor Rotterdamsebaan

70 bomen RotterdamsebaanDe aanvraag voor de kapvergunning van 70 bomen bij de Jan Thijssenweg is verleend. Omdat de gasleiding verlegd moet worden voor de aanleg van de Rotterdamsebaan moeten ze wijken.

Volgens de gemeente: Beoordeling activiteit kappen van 64 populieren, 4 essen, een wilg en een es. De toekomstverwachting van voornoemde bomen is goed. De natuur-, educatieve- en milieuwaarden, belevings- en gebruikswaarden zijn enigszins van belang. De voornoemde bomen zijn niet te handhaven in verband met de verlegging van de gastransportleiding
voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. Dit weegt zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Jan-Thijssenweg-ongenummerd-1.htm

Geen boom gespaard in de Binckhorst

geen boom gespaardEr blijft geen boom staan in de Binckhorst. Het grootste deel van de Binckhorstlaan is al volledig kaal. Het laatste stuk wordt ook totaal gerooid. Verder zijn alle bomen gekapt langs de Wegaweg, de Regulusweg en veel ander plekken. Wie dacht dat de bomen op de Mercuriusweg gespaard bleven heeft het mis. Hier moeten 11 populieren en 5 platanen het veld ruimen. De aan te leggen Rotterdamsebaan gaat blijkbaar heel de Binckhorst bestrijken.  Het aantal bomen dat opgeofferd wordt aan deze tunnel is ongekend en wij zijn ondertussen de tel kwijt. Het zijn er in ieder geval meer dan duizend!

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/op-de-Mercuriusweg-van-de-Binckhorstlaan-tot-de-Siriusstraat.htm

Heel veel bomen!

117 bomenEr is voor 91 bomen in het Haagse Hout een kapvergunning verleend.  Het gaat om “vitaal slechte en dode bomen” maar helaas is dit, net als vorig jaar, niet te controleren door de gewone burger. Voor locaties van de bomen moet je naar het Stadhuis en als je geluk hebt mag je daar informatie doorspitten. Een ondoenlijke zaak. Vorig jaar was belooft dat ze meer duidelijkheid zouden gaan verschaffen. Helaas, niet dus…

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Loudonstraat-95-4.htm

Bij pretpark Drievliet is een vergunning verleend voor 14 knotwilgen en 34 Canadese populieren ten behoeve van de realisatie van een tijdelijk parkeerterrein, de realisatie van de Rotterdamsebaan en de uitbreiding van het parkeerterrein van Drievliet in Den Haag. Er is ook nog een kapvergunning voor vierenzestig populieren, vier essen, een wilg en een es in behandeling. Dat brengt het aantal daar op 117 bomen rond. Kaalslag!

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Jan-Thijssenweg-parkeerterrein-Drievliet-1.htm

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Jan-Thijssenweg-ongeummerd.htm

Even tussen neus en lippen door…

neus en lippenOja. Er waren nog wat vergunningen aangevraagd en 1 verleend.  Een vergunning is verleend voor 51 bomen op de Binchorstlaan, Er staat er nog één te wachten voor 29 bomen, samen dus 80. Dan zijn nagenoeg alle bomen in de Binckhorst gekapt. Ik ben de tel kwijt. Het zal mij benieuwen waar al die bomen en herplant krijgen. Voor de Koningstraat en de Jan Thijsenweg zijn kapvergunningen aangevraagd.

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Binckhorstlaan-tussen-Plutostraat-en-Mercuriusweg-1.htm

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Koningstraat-ongenummerd.htm

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Jan-Thijssenweg-ongeummerd.htm

42 bomen parkeerterrein Drievliet

42 bomen drievlietEr is een aanvraag gedaan voor het kappen van 42 bomen bij het parkeerterrein van Drievliet.

Jan Thijssenweg, parkeerterrein Drievliet

het kappen van tweeenveertig bomen Jan Thijssenweg, parkeerterrein Drievliet

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente ‘s-Gravenhage

Locatie: ‘s-Gravenhage

Publicatiedatum: 2014-12-04

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Jan-Thijssenweg-parkeerterrein-Drievliet.htm

Kaalslag Binckhorst nog steeds niet ten einde

kaalslag Binckhorst

De kaalslag in de Binckhorst is nog steeds niet ten einde. De gemeente heeft weer 3 aanvragen gedaan voor het kappen van 96 bomen op de Binckhorstlaan. Volgens de gemeente gaat het om bomen met stamomtrekken van 10 tot 69 cm. Geloof jij het? Voor bomen met stamomtrekken van minder dan 30 cm hoeft helemaal geen vergunning aangevraagd te worden! De gemeente blijft rommelen met de stamomtrekken…