Geachte leden van de Gemeenteraad! (2)

Stop Internationaal Park 11

Geachte leden van de Gemeenteraad!

We willen iedereen heel hartelijk danken voor de inspanningen om Bosjes en Parken te behouden en de bemoeienissen rond het nieuwe inspraaktraject.

Een voorstel van GL voor onderzoek naar verdieping van de Teldersweg is aangenomen, er is door HSP gevraagd de brieven in het inspraaktraject mee te nemen en de samenstelling van de Denktank aan de Raad voor te leggen, er was een reactie van Groep de Mos waar wij heel erg blij mee waren en we zagen dat de PvdD een tweeminutendebat heeft aangevraagd over de brief van de Wethouder. Dat is natuurlijk geweldig.Lees meer

Brief aan de Gemeenteraad

Stop Internationaal Park 06

WETHOUDER WIL MASSAAL PROTEST AAN DE KANT SCHUIVEN

Geachte leden van de Gemeenteraad!

Duizenden Hagenaars hebben gereageerd op het Ambitieplan Internationaal Park zoals de wethouder dat op 18 november 2015 presenteerde. Van alle kanten klonk afkeuring en verontwaardiging. Hagenaars schreven ontzet brieven aan de Gemeente waarin zij aangaven dat zij dit plan niet willen en er was zelfs een petitie en een grote demonstratie tegen het plan. Deskundigen leverden alternatieven aan in het boekje WATDANWEL Lees meer

Nederlandse Tuinenstichting verbaasd over gebrek cultuurhistorisch onderzoek Internationaal Park

Ook de Nederlandse Tuinenstichting schreef een mooie brief met een belangrijke vraag aan de Gemeente Den Haag. Wethouder Revis spreekt over een ‘ecologisch rapport’ dat nergens te vinden is. Dit rapport is al opgevraagd maar dat hebben we tot nu toe niet gezien. En nu komt de Tuinenstichting met eenzelfde soort vraag. Het bevreemdt de Nederlandse Tuinenstichting dat er in het betreffende conceptdocument geen sprake is van een uitvoerige groene cultuurhistorische analyse- waardestelling… Waar is dat rapport?

LOGO 3.indd
Klik op het plaatje om de brief te openen