Landelijke Bomenstichting frustreert nationale samenwerking

bomenstichting-landelijk

Al enige tijd wordt vanaf verschillende kanten de druk op de landelijke Bomenstichting (BS) opgevoerd om meer ruchtbaarheid te geven aan de massale bomenkap die de laatste tijd in heel Nederland plaatsvindt. Een uitgelezen taak voor deze organisatie zou je zeggen… Maar helaas, geen enkel geluid van deze club.

Een aantal jaar geleden hebben verschillende lokale Bomenstichtingen (waaronder de Bomenstichting Den Haag) zich noodgedwongen moeten afsplitsen van de BS omdat samenwerking op verschillende fronten ernstig te kort schoot. Deze lokale stichtingen zijn nu allemaal zelfstandig. Niet bevorderlijk (destructief zelf) voor de samenwerking.

Op lokaal niveau wordt het protest tegen onnodige massale bomenkap door heel het land steeds groter en de roep om een landelijk aanpak steeds luider maar dit proces wordt dus gefrustreerd door de landelijk Bomenstichting omdat zij geen enkele actie onderneemt.

De Bomenstichting Achterhoek heeft een ultieme poging gedaan om de BS aan te sporen tot acties die zij aan hun naam verplicht zijn. Zij hebben hun ernstige zorgen geuit over de vele kap-acties m.b.t. grote aantallen bomen die in toenemende mate in ons land plaatsvinden.
Zij verzocht de BS, tevens namens velen van ons, de mogelijkheden te willen exploreren van een Federatie van Bomenorganisaties, dan wel een Verenigingsvorm, teneinde Samen Sterker te kunnen opereren onder deze “paraplu”. Vooral ook vroeg zij de BS het maatschappelijk debat te willen initiëren teneinde hiermee ook de aandacht voor de gevolgen van deze massale bomenkap te vergroten.
Hieronder de reactie van de Landelijke Bomenstichting. Uiterst teleurstellend…

20161031-brief-aan-bs-achterhoek-2

 

 

 

5 gedachten over “Landelijke Bomenstichting frustreert nationale samenwerking

 1. Dat maakt mijn reactie niet minder relevant, wie de schoen past, trekke hem aan!

  Goed lezen? Goed schrijven…:
  “DEN HAAG – Volgens GroenLinks, Partij voor de Dieren en Groep de Mos is nog niet helemaal helder of de kap van 800 populieren in Den Haag wel echt nodig is. Daarom moet volgens de oppositie per direct worden gestopt met de kap van de bomen… Lees verder op Omrpoepwest.nl ”

  Nog een hele kunst, zo’n URL juist intypen, hm?

 2. Verbazingwekkend, het bovenstaande artikel. In de onstuitbare drang het eigen gelijk ten aanzien van de Haagse populierenzaak te halen, kapittelt de Bomenstichting Den Haag nu ook al de landelijke koepel, de inmiddels 45-jarige Bomenstichting. Geheel in lijn met de tijdgeest houdt de BS DH zich bezig met:
  -De eigen mening (onvoldoende vakkennis aanwezig, volgens de voorzieningenrechter, lees http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:8234 ) als empirisch bewezen feiten presenteren;
  – uit door haar bestelde & betaalde rapportages slechts die quotes halen die het eigen gelijk zouden bewijzen;
  – deze vervolgens ongenuanceerd hard rondtoeteren (website’tje, lokale sufferdjes) en ten slotte;
  – de sterke drang om te tornen aan de algemeen geaccepteerde maatschappelijke afspraken in Nederland dat uitspraken van de RvS definitief het einde van een bestuursrechtelijke kwestie betekenen.

  Bedenkelijk, dit ‘reaguurderschap’ doet Nederland geen goed. Je democratisch verlies niet nemen en bij voorbaat hard gaan roepen hoe onrechtvaardig je behandeld bent is m.i. precies gelijk aan de Donald Trump mentaliteit: verwerpelijk!

  Helaas graaft de BS Den Haag qua geloofwaardigheid en onderhandelingspositie nu haar eigen graf door de landelijke BS scherp aan te vallen & af te vallen. De landelijke BS heeft een goed draagvlak, zeker ook nog steeds in de professionele bomenvakwereld. Lokale clubs hebben dat door hun ongenuanceerdheid – waarvan akte! – vaak niet. Aansturen op een scheuring in de vrijwilligersgelederen maakt de positie van oprecht betrokken en bezorgde burgers daardoor nog minder sterk.

  ‘As we speak’ worden veel breukgevaarlijke populieren in Den Haag omgezaagd en vlot één op één vervangen door linden, iepen, platanen, esdoorns en vele andere toekomstbestendige bomen. ZO hoort een gemeente die haar eigen omgevingsveiligheid serieus neemt daarmee om te gaan. Hulde aan de vakmensen van Den Haag.

  Vriendelijk advies: houd het constructief, neem uw verlies in deze zoals dat in onze rechtsstaat hoort. Richt u zich nu alstublieft op een volgende, volgens u belangwekkende, bomenkwestie. Deze race is gelopen, alle inzet verder verspilde moeite. En contraproductief voor uw (zo die nog bestaat) goede naam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *