14 gedachten over “AD/Haagsche Courant 29 juli 2016

 1. Oei, een tegengedachte, dus let op, niet leuk voor jullie: omdat deze populieren midden 20e eeuw voor de bosbouw zijn geselecteerd, groeien ze normaliter op in bosverband. Waar zijtakken snel afsterven bij het in onderlinge concurrentie omhoog groeien. Den Haag moest in de decennia na de oorlog ‘snel groen’. Dat is mede gelukt door deze imposante snelgroeiers. Tussen flats, langs (drukke) wegen, overal werden ze aangeplant. Vrijstaand konden de bomen takken wel laten uitgroeien. Juist die lange, dikke maar te slappe takken vormen na 50 tot 60 jaar (ja, echt!) een risico. Er hoeft maar 1 keer een enorme zijarm uit een van deze kolossen te breken en iemand te verwonden of ernstiger. Ik noem, bijvoorbeeld, een moeder met een kinderwagen. Zijn jullie bereid dat risico als aanvaardbaar te nemen of wordt het dan akelig stil op deze site?

  1. Hoezo akelig stil Ruud? De Bomenstichting Den Haag heeft aan onafhankelijk boomdeskundige Veronica van Amerongen (Groendirectie.holland) gevraagd wat zij vindt van het Populierenvervangingsplan dat de gemeente heeft laten maken. Haar herziene rapport van 30 mei 2016 is beschikbaar. http://www.bomenstichtingdenhaag.nl/wp-content/uploads/2016/06/DenHaagpopulieren.rap-herzien-30-05-2016.pdf

   Het niet adequaat optreden van het Haagse groenbeheer de afgelopen decennia heeft geleid tot een akelige situatie en wil deze nu op een nog akeligere manier oplossen. Als er regelmatig onderhoud was gepleegd (De grote takken vroegtijdig inkorten) was het probleem waarover u spreekt niet ontstaan. Ze hadden dan ook gefaseerd al veel ongezonde of te gevaarlijke bomen kunnen weghalen.

   Wij zijn er terdege van bewust dat de populieren geen eeuwig leven hebben en dat ze eens gekapt moeten worden. Het stuit ons echter tegen de borst op welke manier dit wordt gedaan. Plotseling moeten ze allemaal gekapt worden terwijl er nog heel veel bomen veilig kunnen blijven staan. Als er gefaseerd gekapt wordt (in ruimte en tijd) zoals wij voorstellen zal de schok voor de stad veel kleiner zijn.

   Maar dat is natuurlijk duurder. Het onderhoud van grote bomen is duur omdat er groot materieel voor nodig is. Het is veel goedkoper om een grote boom te kappen als de kraan er is. En als we dan toch bezig zijn, nemen we gelijk die hele rij ook even mee. Tel uit je winst!

   Het echte probleem Ruud, is de (financiële) onwil van onze VVD wethouder om ons groen te sparen als dat mogelijk is.

   1. @1. De BS Den Haag is volledig gepolitiseerd en tracht, op niet-objectieve wijze, altijd en overal haar gelijk te halen. Geen boom mag om! De eerste rapportage is overigens op grote boomtechnische expertise gebaseerd en velt een neutraal oordeel op grond van bevindingen. De contra-rapportage is opgesteld met als insteek dat het eerste onderzoek onderuit gehaald diende te worden. Doet me aan de PVV denken, ook qua ongenuanceerdheid past het tendentieuze artikel van knuffelmevrouwtje Toi daar goed bij.
    @2. Inderdaad, eens.
    @3. “… zal de schok voor de stad veel kleiner zijn.” Opnieuw, tendentieus en gezocht-emotioneel. Ach wat een schok, er worden bomen geveld, mensen kijken even om. That’s it. Enige tijd later staan er weer nieuwe, stevige jonge bomen op diezelfde plaatsen en niemand maakt zich nog druk. Toch wel, enkele Don Quichottes…
    @ Lees jezelf nou toch eens terug: volop vooronderstellingen, bezig met het op negatieve wijze invullen van zaken war je geen moer verstand van hebt. Bosbouw gestudeerd soms? Tel uit je winst… nee, WIJ betalen onze gemeente, die zet ONZE middelen zo goed mogelijk in en maakt geen winst.
    Enne, er staan op ALLE oude populierenplaatsen inmiddels nieuwe, fors, jonge bomen die we honderden jaren kunnen koesteren. daar wordt door geen van jullie ooit maar iets over gezegd. Want niet je gelijk gehaald…
    @ 5: ja hoor, we tillen het weer eens politiek omhoog. De financiële onwil. ‘Tuurlijk, weg met die wethouder want o die arme populieren. Dat die man nog kan slapen ’s nachts…
    Moeilijk hè, tegengeluiden incasseren?

    1. In het geheel niet moeilijk. Wel een beetje kinderachtig om zo te communiceren vind ik persoonlijk.

     Leest u even de adviezen van de adviesraad Monumentale bomen van de Haagse Bomenstichting. Dan kunt u lezen dat uw stelling over deze Stichting onzin is. http://www.bomenstichtingdenhaag.nl/adviezen-van-de-adviesraad-monumentale-bomen-in-2015-2/

     Zoals ik al zei wordt er heel gemakkelijk over het milieu aspect heen gestapt. Ik gaf u antwoord op uw vraag over de risico’s. Nu uw antwoord graag. De lucht die u en ik inademen voldoet al decennia niet aan de normen. Nog nooit heeft het C02 probleem zo hoog op de agenda gestaan. U spreekt over stevige jonge bomen op dezelfde plaatsen waar mensen niet naar om kijken. Het gaat niet alleen om het zicht Ruud. Het gaat om de C02 die die deze reuzen omzetten in zuurstof die u en ik elke seconde inademen (en u zeurt over een tak die op je hoofd kan vallen). Zo’n klein sprietje produceert nog geen procent van de zuurstof die een volwassen populier produceert. Maar dat is natuurlijk tendentieus en gezocht-emotionele onzin. U heeft er blijkbaar voor gestudeerd. Het groenbeheer is al jaren de sluitpost van de gemeente. Door bezuinigingen is er een enorme achterstand ontstaan in onderhoud van het groen.

     Goh u maakt het wel heel moeilijk zeg. Gelukkig bent u de enige.

     1. In die laatste zin verwoord u al uw onmacht. Ja, ik heb er inderdaad voor gestudeerd. Maar ook dat is tegenwoordig geen garantie meer voor personen die hoe dan ook het gelijk aan hun kant achten. “Deze reuzen… ik zeur over een tak … klein sprietje”.
      Ik, zeuren? Haha. Neen, zoals ik al aan het prille begin van mijn comments stelde: het is erg onplezierig voor jullie om eens een reactie te ontvangen die NIET met de wolfjes meejankt, maar de andere zijde belicht. Reacties als door een wesp gestoken, linksom of rechtsom: jullie hebben gelijk. Altijd. Waarvan acte.
      Dat de lucht niet aan de normen voldoet heeft oorzaken die niet te koppelen zijn aan het rooien van circa 1.000 breukgevaarlijke populieren. Zet uw strijdlust in tegen de steeds groter wordende SUV’s et cetera, die vormen het probleem. Vervangbare populieren niet…
      Eigenlijk wel jammer dat ik nu weer voor een jaar of twee stop met posts. Maar goed, weer aan het werk. In de professionele bomensector nog wel. Succes met het invullen van jullie teveel aan vrije tijd.

  2. Oja en over dat risico. Als je een tak op je hoofd krijgt is het duidelijk waar die vandaan komt. Als je echter sterft aan longkanker of lymfoom is het moeilijk aan te tonen waar de oorzaak vandaan kwam. Wat is zorgelijker? het gevaar van een tak op je hoofd of het gevaar (ongeneeslijk) ziek te worden van de slechte luchtkwaliteit in onze stad? Bomen zijn namelijk heel belangrijk voor de luchtkwaliteit. Aanvaard jij het risico dat er meer mensen sterven door luchtvervuiling omdat al die grote bomen zijn gekapt?

   Neemt niet weg dat gevaarlijke bomen aangepakt moeten worden. Hetzij door gevaarlijke takken te verwijderen of desnoods de hele boom te kappen…

   1. En opnieuw, een gezocht causaal verband. Omdat er populieren worden gekapt, zullen er dus in Den Haag meer mensen overlijden door ernstige aandoeningen. Ik breng daar tegenin dat er
    1.voor iedere gevelde populier een nieuwe, jonge en vaak vrij forse (=dure) jonge boom wordt teruggeplant, waar we veel langer plezier van zullen houden dan van de verwijderde boom en;
    2. Zelfs al zou er niet worden herplant blijven er nog zo’n 110.000 laan- en straatbomen over, los van de vele parken en bossen.

    Om je vraag te beantwoorden: ik acht het risico dat er door het vellen van circa 1.000 populieren in Den Haag substantieel meer mensen zullen overlijden aan luchtvervuiling nul. Het door jullie gesuggereerde verband is, zoals altijd, gebaseerd op ongenuanceerde vaststellingen en emoties.

    Ten slotte, hulde voor de laatste alinea: zijn we het uiteindelijk toch nog eens.

    1. Haha. U “acht” het risico van luchtvervuiling op nul. Waar is dat “achten” van u dan op gebaseerd? Toch niet op ongenuanceerde vaststellingen hoop ik?

     Wist u dat een gemiddelde volwassen boom CO2 omzet naar zuurstof voor vier mensen? Aangezien er nu veel te veel CO2 in de atmosfeer zit telt iedere boom mee. Toch vreemd dat er wel allerlei capriolen uitgehaald worden om minder CO2 te produceren maar de bomen die CO2 afbreken mogen zonder bezwaar gekapt worden. Zelfs een kind begrijpt dat dat heel dom is maar u blijkbaar niet.

     1. Ehm, de jonge aanplant bestaat heel vaak uit platanen, DE stofafvangers van de huidige stedelijke milieu’s. Iets met altijd gelijk willen hebben, het laatste woord willen hebben en klokken horen luiden en nog altijd op zoek naar de klepel? 🙂

       1. Ik ben reeds volkomen gelukkig, dankuwel. Ik zal zelfs nog gelukkiger worden als in Den Haag de laatste breukgevaarlijke populier vervangen is door ‘de juiste boom op de juiste plaats’: linde, plataan, (resistente) iep, es. Gezien de vele gele stippen die ik overal zie duurt dat gelukkig niet lang meer. Achterstand weggewerkt, met prachtige vitale jonge bomen op naar de toekomst 😉 !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *