Boze brief aan bestuur AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage en omstreken)

Wij meldden het al vaker. De AVN gaat veel te makkelijk mee met de plannen van de Gemeente. Veel leden zijn het helemaal niet eens met de lijn die de AVN volgt. Een lid was het beu en schreef een boze brief naar aanleiding van onderstaand voorwoord van voorzitter Jos Verhoeff in het kwartaalblad de “Haagwinde” van september…

Geacht bestuur,

Ik schrijf u uit teleurstelling over  het artikel van de voorzitter in het septembernummer. Mijn vraag is: is dit een persoonlijke opvatting van de voorzitter, Jos Verhoeff,  of is het bestuur tevoren van de inhoud op de hoogte gesteld en heeft het deze geaccordeerd?Lees meer

Staatsbosbeheer wil mogelijk resistente essen vellen in Haagse Bos. “Eeuwig zonde…”

– Behoud Haags Groen –

Staatsbosbeheer wil 1.200 essen kappen in het Haagse Bos vanwege de essentaksterfte.

Om meer te weten te komen over de essentaksterfte en dan voornamelijk over die in het Haagse Bos, nam ik contact op met Wageningen University & Research (WUR). Met ir. Fons van Kuik, Senior onderzoeker gewasbescherming en boomziekten en projectleider die mede het protocol essentaksterfte heeft opgeleverd. Ik vroeg hem of hij iets wist over de ziekte in het Haags Bos.

Lees verder op BEHOUD HAAGS GROEN

Lijsttrekkers nemen Behoud Haags Groen keurmerken en nominaties in ontvangst

 

Samen met de Bomenstichting Den Haag hebben wij de Behoud Haags Groen keurmerken en nominaties uitgereikt aan Christine Teunissen (PvdD), Arjan Kapteins (Groen Links), Hanne Drost (SP) en Richard de Mos (Groep de Mos). Deze partijen hebben met hun stemgedrag in de Haagse gemeenteraad bewezen hart te hebben voor het Haagse groen en waren zeer vereerd om de prijzen in ontvangst te nemen.

Lees hier hoe wij tot deze uitslag komen…Lees meer

PvdD en GL winnen “BEHOUD HAAGS GROEN KEURMERK”, Groep de Mos en SP krijgen een NOMINATIE

Politieke partijen krijgen rapportcijfer groenvriendelijk stemgedrag.

Partij voor de Dieren en Groen Links krijgen het allereerste “Behoud Haags Groen Keurmerk”. SP en Groep de Mos hebben een mooie nominatie in de wacht gesleept.
Rapportcijfers en keurmerk voor groen stemgedrag zijn in samenwerking met de Bomenstichting Den Haag tot stand gekomen. De cijfers zijn berekend op basis van de BDH stemmingentabel. Hierin houden zij sinds eind 2016 alle stemmingen over groene onderwerpen bij.Lees meer

Gebrekkige publicatie “Dode en slechte bomen” wekt onnodig woede bij burgers.

Wij klaagden er al vaker over maar ondanks de door wethouder Revis beloofde transparantie, is het voor de Haagse burger nog steeds nagenoeg onmogelijk om kapvergunningen te vinden voor bomen die gekapt worden onder de titel “Dode en slechte bomen”. Voor 296 bomen is dat momenteel zelfs helemaal niet mogelijk omdat relevante informatie compleet ontbreekt. De gemeente blijft hier dus ernstig in gebreke en voldoet derhalve niet aan haar publicatieplicht.Lees meer

In 2017 voor 5.859 bomen kapvergunning verleend

We zijn weer een jaar verder en hierbij presenteren wij de door ons verzamelde cijfers over de verleende kapvergunningen 2017!!!

Weten jullie het nog? Wethouder Revis kwam vorig jaar met halve waarheden (leugens) over de aantallen bomen die gekapt waren in Den Haag in 2016. Hij beweerde dat er maar 1.376 bomen waren gekapt en dat wij (activisten?) het eens met de waarheid moesten proberen want Den Haag was groener geworden volgens hem.Lees meer