Alle kapvergunningen t/m 18 maanden onherroepelijk